Logotype

Maatuulivoima

Maaselkä

Utajärvi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Utajärvi
Tuotanto
160 GWh

Tiedot hankkeesta

Maaselän tuulivoimahanke sijaitsee Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke käsittää enintään seitsemän tuulivoimalaa. Tuulipuisto suunnitellaan liitettävän Fingridin kantaverkkoon. Mahdollisia liityntäpisteitä on tuulipuiston lähialueella useita.

Hankkeen kehitysvastuu on siirtynyt OX2:lle vuoden 2020 lopulla. Hankkeen aiemmista kehitysvaiheista on vastannut Tornator, joka on alueella myös merkittävä maanomistaja. 

Hanke on alun perin käynnistynyt vuonna 2015, jolloin hankkeessa tarkasteltiin Maaselän lisäksi Hepoharjun aluetta. Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu vuosina 2015–2016. YVA:ssa on tutkittu neljä hankevaihtoehtoa 0–39 voimalakokonaisuuden väliltä. Yhteysviranomainen on antanut lausunnon YVA-selostuksesta 1.3.2017. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua täällä. 

Myöhemmin Hepoharjun alueesta on luovuttu ja vain Maaselkä edistettiin kaavaehdotukseen asti. Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 19.11.2020. KHO hylkäsi osayleiskaavan 3.7.2023. KHO:n ratkaisun mukaan myös viimeisimmät muutokset susien esiintymisessä alueella olisi ollut tarpeen huomioida lisäselvityksin ennen yleiskaavan hyväksymistä. KHO:n ratkaisu ei siis ota kantaa susiin aiheutuviin vaikutuksiin tai siihen onko tuulivoimahanke vaikutukset huomioiden toteuttamiskelpoinen.

Mitä seuraavaksi?

Tuulivoimahankkeelle laaditaan osayleiskaava. Osayleiskaavan lähtöaineistona käytetään aiemmin laadittua osayleiskaava-aineistoa selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen. Selvityksiä täydennetään osayleiskaavatyön yhteydessä. Tavoitteena on kaavaehdotuksen valmistuminen alkuvuodesta 2025. Osayleiskaavan lähtökohtana on, että hankesuunnitelma säilyy pääosin samana kuin kumotussa osayleiskaavassa.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Utajärvi
Tuulivoimalat
7
Korkeus
265 m
Tuotanto
160 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Maaselkä

Projektipäällikkö
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com