Logotype

Aurinkovoima

Palmusmäki

Loimaa, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Loimaa
Tuotanto
~ 118 GWh
Kapasiteetti
~ 130 MW

Tiedot hankkeesta

Palmusmäen aurinkovoimahanke sijaitsee Loimaalla Metsämaalla. Hankealue on kooltaan noin 210 hehtaaria.

Hankkeen yhteenlaskettu kokonaisteho on arviolta 130 MW. Valmistuttuaan aurinkovoimapuiston vuosittainen energiantuotanto on arviolta 118 GWh, joka vastaa noin 23 600 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/kotitalous).

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen tekninen suunnittelu on käynnissä. Muun muassa aurinkopaneeleiden sijoittelun, säihköistyksen ja tiestön suunnittelua on edistetty. Hankkeen vaikutusalueelle laaditaan vuoden 2024 aikana ympäristöselvitys, jossa kartoitetaan perusteellisesti hankkeen vaikutukset ympäristöön.

Hankkeessa toteutetaan tarvittaessa myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka tarveharkinnasta vastaa ELY-keskus. YVA-tarveharkintahakemus on tavoitteena saada ELY-keskukselle arvioitavaksi alkuvuodesta 2024.

Mikäli YVA:aa ei tarvitse soveltaa, tavoitteena on saada hankkeen suunnittelutarveratkaisuhakemus (STR) ja rakennuslupahakemukset Loimaan kaupungille käsiteltäväksi vuonna 2024.

Tavoite on, että hankkeen rakentamisen investointipäätös saadaan vuoden 2027 alussa ja rakennustyöt päästään aloittamaan samana vuonna. Aurinkovoimapuiston arvioidaan aloittavan toimintansa 2028.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Aurinkovoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Loimaa
Tuotanto
~ 118 GWh
Kapasiteetti
~ 130 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Palmusmäki

Projektipäällikkö
Hannes Ojala

+358 40 412 2328
hannes.ojala@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Palmusmäen aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje