Logotype

Maatuulivoima

Tornikangas

Utajärvi, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Utajärvi

Tiedot hankkeesta

Tornikankaan tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Utajärven kunnassa. Hankealue sijaitsee Utajärven itäosassa, Vaalan rajalla. Etäisyys Utajärven keskustaan on noin 15 kilometriä. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja alustavien selvitysten perusteella soveltuu hyvin tuulivoimatuotantoon.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta rakentaa alueelle 24–44 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä. Voimaloiden sijainti ja määrä tulee tarkentumaan hankkeen suunnittelun ja luvituksen edetessä.

Tuulipuisto on suunniteltu liitettävän OX2:n suunnittelemaan Pahkavaara-Pyhänselkä 400 kV:n voimalinjaan, joka kulkee noin kolmen kilometrin päässä hankealueen pohjoispuolella.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavan laadinta ovat käynnistyneet syksyllä 2022. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan kattavasti hankkeen vaikutukset ympäristöön. Tavoite on, että YVA-selvitykset valmistuvat loppukesästä 2024 ja että hankkeen osayleiskaava on kunnan hyväksymiskäsittelyssä vuodenvaihteessa 2024–2025.

YVA-materiaali on saatavilla ELY-keskuksen ymparisto.fi-sivuilla täällä. Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy täältä. Hankkeesta tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia kaavoituksen ja YVA:n edetessä. Tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Utajärvi
Tuulivoimalat
24-44
Korkeus
330 m

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Tornikangas

Projektipäällikkö
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jenna Aikio

+358 40 024 0160
jenna.aikio@​ox2.com

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Tornikankaan tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje