Logotype

Maatuulivoima

Turkkiselkä

Vaala, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Vaala
Tuotanto
700 GWh

Tiedot hankkeesta

Turkkiselän tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Vaalassa. Hankealue sijaitsee kunnan itäosassa, noin 20 kilometriä keskustataajamasta.

Hankkeessa suunnitellaan enintään 42 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 700 gigawattituntia, joka vastaa noin 140 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Nuojuankankaan sähköasemalla, jonne sähkö johdetaan uudella 110 kV:n ilmajohdolla. Sähköasema sijaitsee noin 30 kilometrin päässä hankealueesta.

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2018–2019. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua täällä.

Hankkeen aiemmasta kehityksestä on vastannut Tuulialfa. Hankeoikeudet sekä hankkeen kehitysvastuu ovat siirtyneet OX2:lle kesällä 2023.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeessa valmistaudutaan vuosien 2023 ja 2024 aikana toteuttamisen investointipäätökseen. Hankkeen yksityiskohtaisempaa suunnittelua jatketaan ja rakentamiseen liittyvät urakat sekä hankinnat kilpailutetaan.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Vaala
Tuulivoimalat
42
Tuotanto
700 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Turkkiselkä

Projektipäällikkö
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia