Logotype

Avoin vuorovaikutus asukkaiden kanssa on avain kestävyyteen

Tapamme toimia uusiutuvan energian hankkeissamme perustuu avoimeen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen hankealueiden asukkaiden, maanomistajien, kuntapäättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Tärkeä tavoitteemme on tarjota paikallisille mahdollisimman paljon ajantasaista tietoa hankkeistamme ja niiden kokonaisvaikutuksista. Lisäksi haluamme kertoa tuulivoimasta energiamuotona, työllistäjänä ja elinvoiman lisääjänä.

Jotta parhaiten tavoitamme tuulivoimahankkeidemme lähellä asuvat ihmiset, julkaisemme asukaslehtiä, jotka jaetaan jokaiseen kotitalouteen hankekunnissa ja lähialueilla. Vuoden 2022 aikana asukaslehtiä jaettiin yhteensä yli 59 000 kotitalouteen viiden eri tuulivoimahankkeen sijainti- ja lähikunnissa.

”Painettu julkaisu on tutkitusti edelleenkin paras tapa tavoittaa ihmiset kohdennetusti tietyllä alueella. Siksi julkaisemme suoraan koteihin jaettavan lehden, joka kertoo hankkeen kuulumiset ja tarjoaa faktapohjaista tietoa tuulivoimasta”, kertoo OX2:n maatuulivoiman hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula.

Lehdet kertovat kunkin hankkeen yksityiskohdista, aikatauluista ja esittelevät hankkeen vastuuhenkilöiden lisäksi sen parissa työskenteleviä henkilöitä ja yrityksiä. Ääneen pääsevät muun muassa projektipäälliköt, kunnanjohtajat, ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat asiantuntijat ja hankkeiden rakennustöissä työskentelevät urakoitsijat.

”On tärkeää, että hankekasvot tulevat tutuiksi paikallisille, sillä se rakentaa luottamusta ja mahdollinen kynnys olla meihin suoraan yhteydessä madaltuu”, Alkula toteaa.

Asukkaat mukaan hankesuunnitteluun

Lehdissä on myös kerrottu, miten tuulivoimahankkeet vaikuttavat ympäristöön ja kuinka hankealueilla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta.

”Olemme kiinnostuneita ihmisten lisäksi ympäristön hyvinvoinnista. Emme pyri pelkästään minimoimaan hankkeiden ympäristövaikutuksia, vaan pyrimme aktiivisesti vahvistamaan paikallisen luonnon monimuotoisuutta muun muassa ennakoimalla ja kompensoimalla hankkeen vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Asukaslehdissä olemme pyytäneet alueen asukkaita ehdottamaan meille, miten voisimme edistää paikallisen lähiluonnon tilaa”, sanoo tuulivoimahankkeiden suunnittelun parissa työskentelevä projektipäällikkö Heli Harjula.

”Kannustamme lehdissämme asukkaita osallistumaan myös itse hankkeen suunnitteluun. Aktiivinen yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme yhdessä löytää hankkeille niin ihmisten kuin luonnon kannalta parhaan mahdollisen toteutustavan”, Harjula päättää.

Pihtinevan asukaslehden kansikuva