Logotype

Näin aurinkovoimahanke etenee

1. Maanvuokrausvaihe

Kun alueen on todettu alustavassa kartoituksessa soveltuvan aurinkovoimatuotantoon, olemme yhteydessä näiden alueiden maanomistajiin ja kerromme lisää aurinkovoimasta sekä mahdollisuuksista alueen kehittämiseksi aurinkovoimatuotantoon. Keskusteluissa maanomistajien kanssa käydään läpi muun muassa alueen nykykäyttöä sekä mahdollisen aurinkovoimahankkeen rajausta, aikataulua sekä maanvuokrasopimuksen sisältöä. Tämän lisäksi otamme mielellämme vastaan ehdotuksia tarkasteltavista alueista myös maanomistajilta ja alueiden asukkailta.

2. Tekninen suunnittelu ja luvitus

Kun hankealueen maanvuokrasopimukset on varmistettu, jatketaan hankkeen teknistä suunnittelua ja aloitetaan tarvittavien lupien haku. Alueella voidaan toteuttaa esimerkiksi maaperätutkimuksia rakennettavuuden selvittämiseksi. Luvitus ja tarkempi hankesuunnittelu käynnistetään ainoastaan alueille, joiden käytöstä on maanomistajien kanssa sovittu. Myös alueen tiekuntien kanssa sovitaan erikseen tienkäytöstä hankkeen tarpeisiin.

3. Investointipäätös

Investointipäätös aurinkovoimahankkeen toteuttamiseksi tehdään, kun hankkeelle on myönnetty tarvittavat luvat, tekninen suunnittelu on toteutettu ja sähköverkkoliityntä sekä hankkeen taloudellinen kilpailukyky on varmistettu.

4. Rakentamisvaihe

Investointipäätöksen jälkeen aloitetaan aurinkovoimapuiston rakentaminen. Rakentamisvaihe kestää tyypillisesti 1–2 vuotta, jonka jälkeen aurinkovoimapuisto alkaa tuottaa sähköä sähköverkkoon.

5. Käyttövaihe

Vastaamme aurinkovoimapuiston operoinnista ja toimimme maanomistajien ja kuntien yhteystahona hankkeen koko elinkaaren ajan. Aurinkopaneelien käyttöaika on noin 30–40 vuotta, jonka jälkeen ne puretaan ja kuljetetaan pois. Tilalle voidaan myös asentaa uudet aurinkopaneelit.