Logotype

Millaiset maa-alueet soveltuvat aurinkovoimalle?

Aurinkovoimalle soveltuvat parhaiten alueet, jotka ovat tasaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi käytöstä poistumassa olevat tai vähätuottoiset pellot. Myös turvetuotantoalueiden hyödyntämistä aurinkovoimatuotantoon tutkitaan.

Mitä hyötyä aurinkovoimasta on omalla kiinteistöllä?

Maanomistajalle maksetaan vuokraa aurinkovoima-alueesta. Lisäksi maanomistaja tukee osaltaan uusiutuvan energian tuotantoa.

Mitä etuja aurinkovoimapuistosta on alueelle?

Alueilleen aurinkovoimahankkeet tuovat energian lisäksi elinvoimaa. Hankkeet tuovat kunnille ja asukkaille kiinteistöverotuloja ja ne työllistävät alueen yrityksiä erityisesti rakennus- ja käyttövaiheessa. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Kuinka pitkäksi ajaksi maa-alueet tyypillisesti vuokrataan?

Aurinkovoimalan elinkaari on noin 40 vuotta, jonka lisäksi varaamme aikaa hankekehitys-, rakentamis- ja purkuvaiheelle.

Voiko aluetta käyttää, kun aurinkovoimapuisto on toiminnassa?

Alueen käyttö on rajoitettua ja tyypillisesti se aidataan.

Kuinka suuri on teollinen aurinkovoima-alue?

Tällä hetkellä suunnitteilla olevat hankkeet ovat kooltaan noin 50–150 hehtaaria.

Mitä tapahtuu, kun aurinkovoimaloiden toiminta-aika päättyy?

Aurinkopaneelit ja muut rakenteet puretaan ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Purkamisesta vastaa aurinkovoimapuiston omistaja. Paikalle voidaan myös asentaa uudet paneelit.

Miten toimia, jos miettii oman kiinteistön soveltuvuutta aurinkovoiman tuottamiseen?

Ota meihin yhteyttä, niin selvitetään, voisitko alkaa aurinkovoiman mahdollistajaksi.