Logotype

Tuuli on puhdas, huomisen energiamuoto

Antti Korpela autoilee työssään ympäri Suomen. Jo pidemmän aikaa hän on kiinnittänyt huomiota tuulivoimaloihin. Valkoiset tuulessa pyörivät voimalat eivät ole häirinneet hänen silmiään vaan pikemminkin kiinnostaneet. Tuulta on kaikkialla! Voisivatko tuulivoimalat sopia myös hänen kotiseudulleen?

Viime vuosina Antti on alkanut miettiä yhä enemmän vihreän, omavaraisen energiantuotannon merkitystä Suomelle. Tämä on lisännyt hänen kiinnostustaan tuulivoimaan. Tuulta on käytetty energiamuotona läpi historian, ja se on yksi puhtaimmista energian tuotantotavoista. ”Tuntuu tärkeältä, että voimme jättää kestävän ja vihreämmän maailman lapsillemme”, Antti summaa. ”Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa uusiutuva, kotimainen energia tuntuu entistäkin tärkeämmältä.”

Maanomistajat saavat tuulivoimaloista säännöllisiä maanvuokratuloja menettämättä esimerkiksi metsätalouden tulovirtaa. Maanvuokran ohella tuulivoima tuo laajemminkin elinvoimaa alueelle. Voimaloista maksettava kiinteistövero ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille.

”Tuulivoimaloiden taloudellinen hyöty jakautuu koko kunnalle, ei vaan maanomistajille”, Antti iloitsee. ”Pienet paikkakunnat tarvitsevat verotuloja, ja kaikki työpaikat ovat maaseudulla tärkeitä. Tuulivoima on osa tulevaisuutta ja elinvoimaista maaseutua.”

Antti toimii alueensa maanomistajaryhmän puheenjohtajana. Tätä kautta OX2:n toiminta on tullut hänelle tutuksi. ”Yhteistyö OX2:n kanssa on toiminut erittäin hyvin. OX2:n viestintä on avointa ja selkeää, ja sopimukset ovat kaikille maanomistajille tasapuolisia ja reiluja. Kaikki on mennyt niin kuin on sovittu ja puhuttu”, Antti kertoo. ”OX2 on iso, varma ja kasvollinen toimija. Yhteistyötä helpottaa, että OX2 on mukana tuulipuistohankkeiden alusta loppuun saakka.”

”OX2 on iso, varma ja kasvollinen toimija. Yhteistyötä helpottaa, että OX2 on mukana tuulipuistohankkeiden alusta loppuun saakka.”