Logotype

Tuulivoima on pitkäaikainen ja vakaa tulonlähde, josta hyötyy koko alue

Reima Olli viihtyy moottorikelkkansa kanssa tuntureilla. Tuntureilla samoillessa syntyi myös ajatus selvittää, sopisiko Reiman ja hänen tuttujensa yhteismetsä tuulivoima-alueeksi. ”Tuulivoimaloita näkee kaikkialla, katsoipa sitten formuloita televisiosta tai liikkuipa muuten maailmalla”, Reima kertoo. ”Minulle tuli vahva tunne, että tuulivoima on nykymaailmaa.”

Reima selailee edessään olevia paperinippuja. Hän on tehnyt selvitystyötä tuulivoimaloiden talous- ja ympäristövaikutuksista alueelle ja haluaa, että tuulivoimaloihin liittyvät päätökset tehdään faktoihin pohjautuen. ”Tuulivoimaan voi liittyä pelkoja, jos meillä ei ole niistä riittävästi tietoa”, Reima pohtii. ”Esimerkiksi porotalous ja tuulivoimalat mahtuvat kyllä hyvin molemmat alueelle.”

Reima kantaa huolta pienten paikkakuntien elinvoimaisuudesta ja näkee tuulivoimassa mahdollisuuden elävöittää maaseutua: ”Pienet paikkakunnat tarvitsevat alueelle piristystä: ihmisille töitä ja palveluille kysyntää. Tuulivoima on pitkäaikainen ja vakaa tulonlähde, josta hyötyy koko alue.”

OX2 rakentaa tuulivoimaloihin tarvittavat tiet ja vastaa niiden kunnossapidosta. Kaikkien käytössä olevat tiet lisäävät alueen saavutettavuutta metsätalouden ja virkistyskäytön näkökulmasta. ”Tiestö tekee metsät kesäkeruukelpoisiksi ja lisää ympäröivän puuston arvoa. Teistä hyötyvät ihan kaikki, sillä ne helpottavat pääsyä läheiselle järvelle, marjastamaan ja metsästämään”, listaa Reima etuja.

Reimalla on kokemusta yhteismetsän puheenjohtajan tehtävistä. Päätös ryhtyä yhteistyöhön OX2:n kanssa on tuntunut oikealta: ”OX2 on suoraselkäinen kumppani, ja kaikesta on ollut helppoa sopia ja neuvotella. Sopimukset ovat kaikille maanomistajille tasavertaisia, eikä tuulivoimalan paikka ratkaise vuokratuloa. Näin kyläkin pysyy yhtenäisenä.”

”Tykkään, että luonto säilyy, mutta ymmärrän, että alueella ja ihmisillä on oltava tuloja. OX2 kertoo avoimesti siitä, miten se pyrkii suojelemaan luonnon monimuotoisuutta hankkeessa. On hyvä, että alueet tutkitaan aina huolella ennen rakentamista. Esimerkiksi kotkien pesät ja muut arvokkaat luontokohteet voidaan kiertää. Tuulivoimassa talous ja luonto mahtuvat kasvamaan rinta rinnan.”

”OX2 on suoraselkäinen kumppani, ja kaikesta on ollut helppoa sopia ja neuvotella. Sopimukset ovat kaikille maanomistajille tasavertaisia, eikä tuulivoimalan paikka ratkaise vuokratuloa.”