Ajos

Ajos vindpark, det första s k re-poweringprojektet i Finland, ligger utanför Ajos hamn i Kemi. Ajos består av 13 vindkraftverk av vilka åtta ligger på konstgjorda öar och vågbrytare och fem på land. De artificiella öarna omfattar en areal på ungefär 30×50 meter. Vattendjupet kring öarna är cirka 3–8 meter.


Effekten hos de fem vindkraftverk som anlagts på land är 3,2 MW och deras rotordiameter är 113 meter. De kraftverk som anlagts på vågbrytare och konstgjorda öar har en effekt som uppgår till 3,3 MW och en rotordiameter på 130 meter. De nuvarande vindkraftverken anlades 2016 och 2017 och ersatte de tidigare WinWinDin-kraftverken.


Ajos vindpark beräknas producera 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).


Projektet ägs av IKEA Finland medan OX2 ansvarar för driften.


I drift

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Kemi
Antal vindkraftverk: 13
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 160 GWh
Driftstart: 2016/2017
Ägare: IKEA
Turbinleverantör: SIemens

Förvaltningsansvarig

Niko Blomberg

+358 40 525 3960 niko.blomberg@ox2.com

Se filmen om byggnation av Ajos vindpark.