Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.


Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektets investeringsbeslut gjordes i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020.


Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Byggarbetena kommer att utföras samtidigt och elanslutningen kommer att göras till samma anslutningspunkt.


Långmossa

Långmossa vindkraftsprojekt är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.


Projektet Långmossa omfattar sju vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. Den totala effekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Projektets investeringsbeslut gjordes i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020.


Vindkraftsprojekten Långmossa och Ribäcken är båda belägna i Malax kommun. Byggarbetena kommer att utföras samtidigt och elanslutningen kommer att göras till samma anslutningspunkt.


Nästa möte

Nästa informationsmöte för allmänheten planeras till maj 2019, innan vindkraftverken levereras och monteras. Mer information kommer när det närmar sig.

Datum och tid

24 maj 2019

18.00–20.00

Plats och adress

Malminkatu 28

00100 Helsinki

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Malax
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 230 m
Förväntad årsproduktion: 100 GWh
Driftstart: 2020

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden

Svante Nilsson

+358 40 594 3098 svante.nilsson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Byggarbetena inleddes hösten 2018. Under 2019 kommer vindkraftverken monteras och parken kommer tas i kommersiellt bruk i början av 2020.