Långmossa

Långmossa vindpark är beläget i Malax kommun i landskapet Österbotten.


Vindparken omfattar sju vindkraftverk med en totalhöjd på 230 meter. Den totala effekten för vindparken är ca 30 MW. Långmossa färdigställdes i september 2020 och överlämnades till ägaren IKEA Finland.


I drift

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Malax
Antal vindkraftverk: 7 Nordex N149/4.0-4.5
Totalhöjd: 230 m
Förväntad årsproduktion: 110 GWh
Driftstart: 2020

Förvaltningsansvarig

Matti Palosaari

+358 44 292 8982 matti.palosaari@ox2.com