Verhonkulma

Vindkraftsprojektet Verhonkulma är beläget i S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland. Platsen för vindparken är främst skogsbruksområde.


Projekt Verhonkulma omfattar sex vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven är 210 meter. Projektets investeringsbeslut togs i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA under 2020. Den totala effekten för projektet kommer att vara 26 MW.


Under byggnation

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Marttila och Koski
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 85 GWh

Byggprojektledare

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Vad sker härnäst?

Installationsarbetet för vindkraftverken pågår. Vindkraftverken tas i kommersiell bruk i början av 2020.