Verhonkulma

Vindkraftsprojektet Verhonkulma är beläget i S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland. Platsen för vindparken är främst skogsbruksområde.


Projekt Verhonkulma omfattar sex vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven är 210 meter. Projektets investeringsbeslut togs i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020. Den totala effekten för projektet kommer att vara 26 MW.


Verhonkulma

Vindkraftsprojektet Verhonkulma är beläget i S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland. Platsen för vindparken är främst skogsbruksområde.


Projekt Verhonkulma omfattar sex vindkraftverk vars totala höjd enligt den lagakraftvunna delgeneralplanen och byggloven är 210 meter. Projektets investeringsbeslut togs i oktober 2018 och byggnationen har påbörjats våren 2019. Projektet kommer att överlämnas till IKEA i början av 2020. Den totala effekten för projektet kommer att vara 26 MW.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Marttila och Koski
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 85 GWh

Byggprojektledare

Jommi Tervo

+35 850 520 6250 jommi.tervo@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under 2019 kommer vindkraftverken monteras och parken kommer tas i kommersiellt bruk i början av 2020.