projekt

Ponsivuori

Ponsivuoris vindkraftsprojekt ligger i området Ponsivuori-Rautapääkallio.

Ponsivuori ligger i den södra delen av Kurikka nära kommungränsen mot Kauhajoki i Södra Österbottens landskap. De närmaste tätorterna består av Kurikka 13 km nordväst om projektområdet, Jalasjärvi 11 km österut och Kauhajoki cirka 17 km sydväst om området. Under projektets generalplansprocess kommer man att utreda antalet vindkraftverk, deras placering och deras inverkan på närmiljön.

Det har planerats för 9 vindkraftverk i parken med en effekt på 2-3 MW. Därmed kommer vindkraftsprojektets totalkapacitet att uppgå till 18-27 MW.

OX2 har av Kurikka stad fått ett tillstånd att starta planeringen av vindkraftsprojektet enligt delgeneralplanen och planeringsarbetet har inletts. Planeringsprocessen tar i allmänhet cirka ett år. Före investeringsbeslutet ska projektområdets vindförhållanden mätas under ett år genom mastmätningar.

Antal vindkraftverk:
9 st
Totalhöjd:
max 210 m
Förväntad produktion:
ca 80 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version
Partager
× -