Od początku do niekończącej się energii

Na polskim rynku nasze podstawowe kompetencje koncentrują się zarówno na rozwoju infrastruktury energetyki wiatrowej, jak i instalacji fotowoltaicznych. Od studium wykonalności do projektu i procedowania pozwoleń, poprzez finansowanie, aż po budowę farmy wiatrowej lub słonecznej – oferujemy nasze doświadczenie w kompleksowej realizacji przedsięwzięcia. 

Od początku do niekończącej się energii

Na polskim rynku nasze podstawowe kompetencje koncentrują się zarówno na rozwoju infrastruktury energetyki wiatrowej, jak i instalacji fotowoltaicznych. Od studium wykonalności do projektu i procedowania pozwoleń, poprzez finansowanie, aż po budowę farmy wiatrowej lub słonecznej – oferujemy nasze doświadczenie w kompleksowej realizacji przedsięwzięcia. 

Proces OX2

Rozwój projektów

 • Screening i współpraca z projektantami
 • Nabycie praw do projektów
 • Pomiary wiatru i obliczenia efektywności
 • Dzierżawa ziemi i dialog lokalny
 • Procesy uzyskiwania zezwoleń
 • Zabezpieczanie połączeń z siecią elektroenergetyczną
 • Pomiary promieniowania słonecznego i ocena wydajności
 • Projektowanie i inżyniera

Finansowanie projektów

 • Zabezpieczenie kapitału
 • Rozwiązania dla odbioru
 • Transakcje
 • Ciągłe dostosowywanie się do rynku

Zamówienia i budowa

 • Pozyskiwanie wykonawców i dostawców
 • Budowa farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej
 • Zarządzanie interesariuszami i raportowanie
 • Testy turbin i systemów produkcyjnych

Zarządzanie projektami

 • Optymalizacja produkcji
 • Inspekcje i analizy produkcyjne
 • Nadzór operacyjny
 • Zarządzanie umowami
 • Koordynacja BHP
 • Finanse i administracja spółkami celowymi (SPV)

Rozwój projektów

 • Screening i współpraca z projektantami
 • Nabycie praw do projektów
 • Pomiary wiatru i obliczenia efektywności
 • Dzierżawa ziemi i dialog lokalny
 • Procesy uzyskiwania zezwoleń
 • Zabezpieczanie połączeń z siecią elektroenergetyczną
 • Pomiary promieniowania słonecznego i ocena wydajności
 • Projektowanie i inżyniera

Finansowanie projektów

 • Zabezpieczenie kapitału
 • Rozwiązania dla odbioru
 • Transakcje
 • Ciągłe dostosowywanie się do rynku

Zamówienia i budowa

 • Pozyskiwanie wykonawców i dostawców
 • Budowa farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej
 • Zarządzanie interesariuszami i raportowanie
 • Testy turbin i systemów produkcyjnych

Zarządzanie projektami

 • Optymalizacja produkcji
 • Inspekcje i analizy produkcyjne
 • Nadzór operacyjny
 • Zarządzanie umowami
 • Koordynacja BHP
 • Finanse i administracja spółkami celowymi (SPV)

OX2 ma ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju energetyki wiatrowej

Rozwój projektów i projektowanie

Rozwój projektów i projektowanie

OX2 ma ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju energetyki wiatrowej

Case Utveckling

Finansowanie projektów

W 2019 roku firma OX2 zapewniła finansowanie dla ponad 490 MW energii wiatrowej w Skandynawii

Finansowanie projektów

W 2019 roku firma OX2 zapewniła finansowanie dla ponad 490 MW energii wiatrowej w Skandynawii

Case Finansiering

700 GW energii wiatrowej w budowie

Zamówienia i budowa projektów

Zamówienia i budowa projektów

700 GW energii wiatrowej w budowie

Case Byggnation

Zarządzanie

Przegląd techniczny farmy wiatrowej Glötesvålen (90 MW), Härjedalen

Zarządzanie projektami

Zarządzanie

Przegląd techniczny farmy wiatrowej Glötesvålen (90 MW), Härjedalen

Zarządzanie projektami