Logotype

Lądowa energetyka wiatrowa

Wielkoskalowa lądowa energetyka wiatrowa jest głównym kierunkiem obecnej działalności OX2. Energia pochodząca z wiatru jest zrównoważona, opłacalna dla konsumenta, rentowna dla inwestora i konkurencyjna sama w sobie.

OX2 i lądowa energetyka wiatrowa

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe farmy wiatrowe pod klucz.

Proces inwestycyjny rozpoczyna się od zaplanowania lokalizacji inwestycji oraz zawarcia umów dzierżawy z właścicielami gruntów. Kolejny krok stanowi uzyskanie pozwoleń, w tym pozowlenia na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Po zawarciu umowy z inwestorem, następnym etapem jest budowa farmy wiatrowej.

Po zakończeniu budowy oraz uruchomieniu farmy, zespół zarządzania technicznego i komercyjnego OX2, zajmuje się monitorowaniem pracy instalacji oraz jej optymalizacją. OX2 zapewnia inwestorowi długofalowe zarządzanie i obsługę farmy.

Wieloletnie doświadczenie OX2 sprawia, że firma jest zaawansowana w działaniach w obszarze ochrony środowiska, związanych z energetyką wiatrową. Podejmujemy zdecydowane działania na rzecz realizacji celu, jakim jest stworzenie do 2030 roku farm wiatrowych o korzystnym wpływie na przyrodę. Chcemy, aby rozwój energetyki wiatrowej przyczyniał się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz miał pozytywny wpływ netto na przyrodę.

Do naszych projektów wdrażamy strategię bioróżnorodności. Oznacza to, że OX2 będzie nie tylko unikać i minimalizować wpływ na przyrodę, ale także przywracać i kompensować różnorodność biologiczną poprzez dobrowolne inicjatywy.

Fakty na temat lądowej energetyki wiatrowej

Wykorzystanie energii z wiatru to znana od dawna technologia. Po raz pierwszy wykorzystano ją do produkcji energii elektrycznej w 1887 roku.

Lądowa energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej dostępnych i opłacalnych źródeł energii. W latach 2010-2020, dzięki postępowi technologicznemu, koszt wytworzenia jednej megawatogodziny energii z wiatru spadł o prawie 40%. Energetyka wiatrowa stanowi atrakcyjną ofertę dla inwestorów, którym zależy na stabilnym i długoterminowym zwrocie.

Lądowe farmy wiatrowe to sprawdzona technologia. Energia pochodząca z wiatru jest zrównoważona, opłacalna dla konsumentów, ekonomicznie efektywna dla inwestorów i konkurencyjna. Technologia jest niezawodna, a koszty utrzymania są niskie.

Panel ONZ ds. zmian klimatu (IPCC) uznał energię wiatrową za rozwiązanie o największym potencjale redukcji emisji przy najniższych kosztach, obok energii słonecznej.