Logotype

Nasze technologie

Zwiększamy dostępność do energii odnawialnej wdrażając rozwiązania energetyczne w dużej skali. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości energii odnawialnej, od rozwoju projektu, przez budowę, po zarządzanie gotowymi rozwiązaniami energetycznymi.

Energia wiatrowa, słoneczna i magazynowanie energii

Nasze działania koncentrujemy na rozwoju i budowie farm wiatrowych oraz farm słonecznych. Jesteśmy aktywni także w obszarze rozwoju technologii magazynowania energii.