Logotype

OX2 oddała do użytku dwie farmy wiatrowe: Grajewo i Sulmierzyce

styczeń 3, 2024, 09:42
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 przekazała do eksploatacji DIF Capital Partners farmę wiatrową Grajewo oraz farmę wiatrową Sulmierzyce. Łączna moc zainstalowana projektów wynosi 64,5 MW. 

W Grajewie, w województwie podlaskim, powstało 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy 41,4 MW, które produkować będą rocznie ok. 130,6 GWh energii. Przy założeniu średniego rocznego zużycia energii przez gospodarstwo domowe na poziomie około 3 500 kWh – cała farma będzie mogła zasilić rocznie nawet do 40 000 gospodarstw.  

Farma wiatrowa Sulmierzyce, położona w województwie wielkopolskim, składa się z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 23,1 MW. Średnia roczna produkcja energii z farmy wyniesie około 67,6 GWh, co pozwoli zasilić blisko 21 000 gospodarstw domowych rocznie. 

– Z przyjemnością informujemy, że oddaliśmy do użytku w Polsce dwie kolejne farmy wiatrowe. Polska to rynek o dużym potencjale dla OZE i planujemy już kolejne projekty. Współpraca z DIF Capital Partners to kolejny krok w kierunku rozszerzenia naszych działań inwestycyjnych i w kierunku redukcji śladu klimatycznego wykraczającego daleko poza naszą własną konsumpcję – mówi Paul Stormoen, CEO, OX2. 

– Farmy wiatrowe Grajewo i Sulmierzyce stanowią kolejny już krok OX2 w kierunku wsparcia transformacji energetycznej i dekarbonizacji w Polsce. Przyczyniają się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym oraz do zmniejszenia zależności kraju od produkcji energii z paliw kopalnych – mówi Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 w Polsce. 

W regionach, w których firma OX2 rozwija inwestycje, angażuje się także we wsparcie lokalnej społeczności i rozwój infrastruktury. W związku z przyłączeniem do operatora sieci PGE Dystrybucja Oddział Białystok Farmy Wiatrowej Grajewo, zmodernizowano Stację GPZ (Główny Punkt Zasilający) Grajewo - Popowo. Dzięki temu Grajewo może pochwalić się jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji energetycznych na terenie północno-wschodniej Polski. Nowa stacja GPZ 110/15 kV GIS Grajewo 2 będzie służyła przez kolejne lata społeczności oraz podmiotom gospodarczym całego regionu, co przyczyni się do jego dalszego rozwoju. 

W trakcie budowy Farmy Wiatrowej Grajewo, OX2 wybudowała również 4,5 km dróg dojazdowych do turbin wiatrowych, wyremontowała 3,8 km istniejących dróg gminnych oraz wykonała wzmocnienie drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Boczki-Świdrowo o łącznej długości odcinków blisko 1,4 km. OX2 sfinansowała także modernizację sali komputerowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie. 

OX2, w trakcie budowy farmy wiatrowej Sulmierzyce, aktywnie uczestniczyła w życiu gminy i lokalnej społeczności wspierając inicjatywy sportowe, społeczne oraz ekologiczne. Dzięki zaangażowaniu OX2 w Sulmierzycach wybudowany został m.in. plac zabaw dla dzieci. 

OX2 realizuje obecnie także trzy inne budowy projektów wiatrowych – farmy Wysoka, Kraśnik i Bejsce oraz przygotowuje się do budowy kolejnych inwestycji wiatrowych, fotowoltaicznych i magazynów energii. W grudniu, OX2 przekazała do użytku farmę wiatrową Juniewicze. Firma zbudowała w Polsce silny portfel projektów w trzech technologiach o łącznej mocy około 2,9 GW. Portfolio projektów wiatrowych liczy ponad 850 MW mocy, słonecznych ponad 1,5 GW oraz magazynów energii – blisko 540 MW.

______________________________________________________________________________

Kontakt dla mediów:
Ewa Wrzesińska - Głębocka
OX2 Komunikacja
Tel. +48 502 352 920
ewa.wrzesinska-glebocka@ox2.com

______________________________________________________________________________

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na trzynastu rynkach: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie, Wyspach Alandzkich, we Włoszech, a także w Australii i USA. Sprzedaż w 2022 roku wyniosła około 7,6 mln SEK. Firma zatrudnia około 400 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w  Szwecji. OX2 jest notowany na giełdzie Nasdaq Stockholm od 2022 roku.