Logotype

OX2 przekazała Octopus Energy Generation farmę wiatrową Juniewicze

grudzień 21, 2023, 09:23
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 przekazała firmie Octopus Energy Generation farmę wiatrową Juniewicze położoną w gminie Huszlew, w województwie mazowieckim. Farma wiatrowa składa się z 16 turbin o łącznej mocy 48 MW.

W czerwcu 2021 roku OX2 i Octopus Energy Generation podpisały umowę na budowę farmy wiatrowej Juniewicze. Farma produkować będzie około 139 GWh energii rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 32 000 gospodarstw domowych.

– Cieszymy się przekazując Octopus Energy Generation kolejny projekt, który przyspiesza przemianę w kierunku przyszłości wolnej od paliw kopalnych. Jesteśmy również bardzo zadowoleni ze współpracy z lokalną społecznością podczas realizacji projektu. – mówi Paul Stormoen, CEO, OX2.

OX2, w ramach umowy zawartej z Octopus Energy Generation, będzie odpowiedzialna także za techniczne i komercyjne zarządzanie farmą wiatrową.

– OX2, jako jeden z wiodących uczestników rynku energetyki odnawialnej w Polsce i w Europie, wspiera działania na rzecz przyspieszenia przejścia na energię odnawialną. Zwiększamy swój udział w szybko rozwijającym się rynku – mówi Katarzyna Suchcicka, Prezes OX2 w Polsce. - Farma wiatrowa Juniewicze w gminie Huszlew, to nasz kolejny krok na drodze do budowania zrównoważonej przyszłości poprzez zwiększanie dostępu do energii odnawialnej.

W trakcie budowy farmy wiatrowej Juniewicze, OX2 aktywnie uczestniczyła w życiu gminy i jej mieszkańców, angażując się w inicjatywy ekologiczne, społeczne i edukacyjne. Firma OX2 wybudowała m.in. plac zabaw przy szkole podstawowej i włączyła się w działania na rzecz  bioróżnorodności - dzięki czemu w regionie powstaną nowe siedliska lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Przedstawiciele firmy zaangażowani byli w prowadzenie lekcji o OZE dla najmłodszych mieszkańców oraz organizację wyprawek szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

OX2 zbudowała w Polsce portolio projektów o mocy około 3 GW. Portfel projektów wiatrowych w rozwoju na koniec trzeciego kwartału 2023 roku wyniósł blisko 900 MW. Firma oddała do użytkowania dwie farmy wiatrowe, a obecnie realizuje budowę pięciu kolejnych projektów wiatrowych oraz farmy słonecznej o mocy około 100 MW.

______________________________________________________________________________

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

Ewa Wrzesińska - Głębocka
OX2, Komunikacja
Tel. +48 502 352 920
ewa.wrzesinska-glebocka@ox2.com

______________________________________________________________________________

O OX2

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na trzynastu rynkach: w Szwecji, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie, Wyspach Alandzkich, we Włoszech, a także w Australii i USA. Sprzedaż w 2022 roku wyniosła około 7,6 mln SEK. Firma zatrudnia około 400 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie  Szwecji. OX2 jest notowany na giełdzie Nasdaq Stockholm od 2022 roku.