Logotype

Wysoki poziom energii, pozytywnej adrenaliny i moc!

lipiec 5, 2022, 08:56
 Aktualności
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

O obecności OX2 Polska na rynku krajowym, o potencjale energetyki wiatrowej oraz o pionierskim projekcie szkoleń na rzecz transformacji energetycznej, rozmawiamy z Tomaszem Guzowskim, dyrektorem ds. rozwoju i zakupu projektów wiatrowych w OX2.

OX2 Polska jest obecna na rynku krajowym od 2019 roku. Od tego czasu rozwija się bardzo dynamicznie. Jak obecnie wygląda porfel projektów wiatrowych OX2?

TG: Na przestrzeni trzech lat obecności OX2 na rynku polskim zbudowaliśmy szerokie portfolio lądowych projektów wiatrowych na różnych etapach realizacji. Nasz portfel projektów liczy obecnie ponad 900 MW mocy, z czego około 300 MW stanowią projekty zrealizowane, w trakcie budowy oraz przewidziane do budowy w bieżącym oraz w 2023 roku. Do użytku przekazaliśmy naszą pierwszą w Polsce Farmę Wiatrową Żary o mocy 21 MW. Przygotowujemy się do oddania do użytku dwóch kolejnych farm wiatrowych o łącznej mocy 63 MW, położonych w województwach wielkopolskim oraz podlaskim. W tym roku rozpoczniemy również budowę lądowych projektów wiatrowych o mocy od 20 MW do 60 MW. 2022 rok będzie dla OX2 w Polsce rokiem pełnym sukcesów.

Dlaczego stawiacie na lądowe farmy wiatrowe? Co decyduje o przewadze zielonej energii z wiatru nad konwencjonalnymi źródłami pozyskiwania energii?

TG: OX2 inwestuje w przyszłość. Realizacja projektów wiatrowych opartych na najnowszych technologiach, właściwe kształtowanie przestrzeni oraz planowanie inwestycji w oparciu o wzajemny dialog i na podstawie kodeksu najlepszych praktyk to przewidywany kierunek postępowania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wyznaczamy cele oraz wyprzedzamy odgórne działania, aby rynek mógł się rozwijać. Farmy wiatrowe to najtańsze źródło pozyskania energii. Podczas gdy ceny energii z konwencjonalnych źródeł na rynku konkurencyjnym wciąż rosną, cena energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych spada. Dzięki rozwojowi elektrowni wiatrowych energia elektryczna będzie znacznie tańsza niż ta wyprodukowana w elektrowniach korzystających z węgla, ropy lub gazu. Energia wiatrowa odgrywa także kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Pozyskiwanie energii z wiatru oznacza realne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz jej produkcję z zachowaniem zasad ochrony i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Patrzę w przyszłość z nadzieją, że tak wyczekiwane, nowe regulacje prawne staną się dodatkowym bodźcem dla rozwoju sektora energetyki odnawialnej.

OX2 Polska podjęła się wymagającego zadania na rzecz rozwoju sektora OZE. Przygotowaliście oraz realizujecie wraz z partnerem Windhuner Academy pionierski projekt szkoleń dla górników odchodzących z branży wydobywczej chcących podjąć zatrudnienie w energetyce wiatrowej. Na czym polega projekt? Jakie są jego założenia?

TG: Transformacja energetyczna w kierunku zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, to nie tylko zmiana technologiczna i finansowa. To także zmiana na rynku pracy. Dlatego wraz z partnerem, podjęliśmy wyzwanie i wspólnie realizujemy projekt szkoleniowy dla pracowników sektora górniczego zainteresowanych odejściem z branży i dalszym rozwojem w energetyce wiatrowej. Program szkoleniowy jest w pełni finansowany przez nas tj. przez organizatorów. OX2 Polska realizuje program we współpracy ze spółką Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Koszty wynagrodzeń uczestników w trakcie trwania kursu pokrywa SRK S.A. Kurs obejmuje zajęcia z zakresu pracy na wysokościach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pracy manualnej i pracy na morzu. Program szkoleniowy odpowiada międzynarodowym standardom, a górnicy otrzymają międzynarodowe uprawnienia certyfikowane przez jednostkę Global Wind Organisation.

Dlaczego OX2 Polska zdecydowała się na tak pionierski projekt?

TG: Podjęliśmy tę inicjatywę, ponieważ chcemy aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej. Chcemy także pokazać, że doświadczeni pracownicy odchodzący z górnictwa zajmą ważne miejsce w rozwoju energetyki wiatrowej. Organizacja szkoleń to dla nas nowe doświadczenie, ale z wielkim entuzjazmem podchodzimy do tego projektu. Udowadniamy, że transformacja energetyczna w Polsce jest możliwa i to transformacja, która zapewnia bezpieczny transfer pracowników tzw. sektora energetyki konwencjonalnej do energetyki zielonej. Mamy nadzieję, że ten pilotażowy projekt jest tylko przyczynkiem do organizacji tego typu szkoleń w przyszłości, ale na dużo większą skalę.

Czy projekt spotkał się z zainteresowaniem? Jak OX2 Polska ocenia podjęte działania i efekty po zakończeniu szkolenia dla pierwszej grupy uczestników?

TG: Pierwszy etap szkolenia jest już za nami. Była to niezwykła przygoda dla nas, dla naszych kolegów z Windhunter Academy, ale przede wszystkim dla uczestników kursu – górników, którzy zgłosili się do programu. Był wysoki poziom energii, pozytywnej adrenaliny i moc! Co jednak najistotniejsze, program szkoleniowy opracowany przez Windhunter Academy jest zgodny z międzynarodowymi standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Uprawnia osoby, które ukończą kurs do pracy przy instalacjach oraz serwisowaniu turbin wiatrowych lądowych i morskich nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Przed nami drugi etap szkolenia, w którym udział weźmie kolejna grupa górników. Program spotkał się z pozytywnym odbiorem i cieszy się dużym zainteresowaniem. Przeszkolenie daje pracownikom sektora górniczego realną szansę na znalezienie zatrudnienia w firmach, które zajmują się utrzymaniem technicznym turbin wiatrowych. Widzimy duże zapotrzebowanie na takich pracowników na rynku energetyki wiatrowej. To właśnie dla tej grupy fachowców energetyka wiatrowa stanowi korzystną alternatywę zatrudnienia.

W jaki sposób projekt został przyjęty w branży energetyki wiatrowej?

TG: Otrzymuję już pierwsze zgłoszenia od deweloperów wiatrowych o chęci zatrudnienia pracowników sektora wydobywczego, którzy ukończyli nasz kurs, w charakterze serwisantów turbin wiatrowych. Jest to dla mnie niezwykle istotny sygnał, że to co robimy jest potrzebne nie tylko w wymiarze społecznym, ale także realnie wpływa na pozytywne zmiany rynku w kontekście kształtowania bezpieczeństwa energetycznego i zwiększania udziału energii odnawialnej w krajowym miksie. Zwieńczeniem sukcesu projektu jest nagroda dla Firmy Roku 2022, którą OX2 Polska otrzymała za przygotowanie i realizację projektu, którą miałem przyjemność odebrać podczas tegorocznej Konferencji PSEW 2022. To dla mnie bardzo cenne wyróżnienie. Jest uznaniem dla mojej pracy, którą podjąłem, aby ten projekt przygotować oraz wcielić w życie. To także potwierdzenie, że wspólne działania budują prawdziwie zrównoważoną przyszłość.