Zrównoważony rozwój jest w naszym DNA

Celem OX2 jest poprowadzenie ewolucji energetycznej, dzięki której zarówno nasza planeta, jak i jej mieszkańcy będą mogli dalej się rozwijać. Systematycznie zwiększając dostęp do energii odnawialnej OX2 wspiera transformację na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. 


Zrównoważony rozwój jest w naszym DNA

Celem OX2 jest poprowadzenie ewolucji energetycznej, dzięki której zarówno nasza planeta, jak i jej mieszkańcy będą mogli dalej się rozwijać. Systematycznie zwiększając dostęp do energii odnawialnej OX2 wspiera transformację na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. 


Ludzie
Planeta
Profity

W OX2 jesteśmy przekonani że osiągnięcie celu, jakim jest w 100% zrównoważona planeta, jest możliwe jedynie w drodze współpracy między ludźmi, środowiskiem i rynkiem. Nazwaliśmy ten model „Ludzie — Planeta — Profity".

Ludzie

OX2 jest spółką opartą na wiedzy. Naszym największym atutem są nasi pracownicy. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma dla nas przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych, pełnych pasji ludzi. We współpracy z podwykonawcami i dostawcami fundamentalne znaczenie ma dla nas, aby traktowali swoich pracowników z taką samą dbałością, z jaką my dbamy o naszych. Nie zapominamy też o członkach lokalnych społeczności na obszarach, na których prowadzimy działalność. Budowanie pozytywnych relacji oraz wspieranie zmian na lepsze w ich otoczeniu ma istotne znaczenie dla rozwoju naszej działalności i abyśmy wiedzieli, że wyznaczamy właściwy kierunek.

Kluczową rolę w OX2 odgrywają przywództwo i kultura korporacyjna.

Ludzie

Kluczową rolę w OX2 odgrywają przywództwo i kultura korporacyjna.

OX2 jest spółką opartą na wiedzy. Naszym największym atutem są nasi pracownicy. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma dla nas przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych, pełnych pasji ludzi. We współpracy z podwykonawcami i dostawcami fundamentalne znaczenie ma dla nas, aby traktowali swoich pracowników z taką samą dbałością, z jaką my dbamy o naszych. Nie zapominamy też o członkach lokalnych społeczności na obszarach, na których prowadzimy działalność. Budowanie pozytywnych relacji oraz wspieranie zmian na lepsze w ich otoczeniu ma istotne znaczenie dla rozwoju naszej działalności i abyśmy wiedzieli, że wyznaczamy właściwy kierunek.

Naszym celem jest stworzenie sektora energetycznego opartego w 100% na OZE.

Planeta

Podjęliśmy się jednego z największych wyzwań naszych czasów – chcemy budować prawdziwie zrównoważone społeczeństwo. Naturalnie, nie dokonamy tego sami, podobnie jak żaden człowiek, czy organizacja działająca w pojedynkę. Wiemy jednak, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. OX2 może stać się siłą napędową transformacji w kierunku w 100% zrównoważonego sektora energetycznego. Korzystając z postępu i odkryć technologicznych możemy poprowadzić drogą do miejsca, w którym każdy będzie mógł zacząć spłacać dług wobec naszej planety, a to dopiero początek.

Polityka środowiskowa OX2

Planeta

Naszym celem jest stworzenie sektora energetycznego opartego w 100% na OZE.

Podjęliśmy się jednego z największych wyzwań naszych czasów – chcemy budować prawdziwie zrównoważone społeczeństwo. Naturalnie, nie dokonamy tego sami, podobnie jak żaden człowiek, czy organizacja działająca w pojedynkę. Wiemy jednak, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. OX2 może stać się siłą napędową transformacji w kierunku w 100% zrównoważonego sektora energetycznego. Korzystając z postępu i odkryć technologicznych możemy poprowadzić drogą do miejsca, w którym każdy będzie mógł zacząć spłacać dług wobec naszej planety, a to dopiero początek.

Polityka środowiskowa OX2

Profity

Naszym celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej na rynku. Do tej pory wielkoskalowe lądowe farmy wiatrowe stanowiły najlepiej rozwiniętą i opłacalną formę realizacji tego celu. Dowodzą tego zebrane przez nas dane za rok 2020. Nasza działalność w Europie osiągnęła zupełnie nowy poziom; zbudowaliśmy i sprzedaliśmy więcej farm wiatrowych niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że dopiero rozpoczynamy transformację. Z przekonaniem chcemy wyznaczać kierunki rozwoju za sprawą oferowania usług wysokiej jakości i profesjonalnego podejścia, a także dzięki zorientowaniu na klienta i budowaniu zaufania.

OX2 jest liderem europejskiego rynku w obszarze wielkoskalowych inwestycji w energetykę wiatrową.

Profity

OX2 jest liderem europejskiego rynku w obszarze wielkoskalowych inwestycji w energetykę wiatrową.

Naszym celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej na rynku. Do tej pory wielkoskalowe lądowe farmy wiatrowe stanowiły najlepiej rozwiniętą i opłacalną formę realizacji tego celu. Dowodzą tego zebrane przez nas dane za rok 2020. Nasza działalność w Europie osiągnęła zupełnie nowy poziom; zbudowaliśmy i sprzedaliśmy więcej farm wiatrowych niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że dopiero rozpoczynamy transformację. Z przekonaniem chcemy wyznaczać kierunki rozwoju za sprawą oferowania usług wysokiej jakości i profesjonalnego podejścia, a także dzięki zorientowaniu na klienta i budowaniu zaufania.

“Doświadczenie uczy, że budowa wielkoskalowych rozwiązań energetycznych będzie siłą napędową zrównoważonych przemian w przyszłości.” Paul Stormoen, dyrektor generalny OX2

OX2 i Agenda 2030

Agenda 2030 to wspólnie uzgodniony globalny plan, który podkreśla 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jako że wizją spółki OX2 jest w 100% zrównoważona planeta, nasz podejście doskonale wpisuje się w założenia Agendy 2030. Oto pięć celów zrównoważonego rozwoju, w których realizację mamy największy wkład:

OX2 i Agenda 2030

Agenda 2030 to wspólnie uzgodniony globalny plan, który podkreśla 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Jako że wizją spółki OX2 jest w 100% zrównoważona planeta, nasz podejście doskonale wpisuje się w założenia Agendy 2030. Oto pięć celów zrównoważonego rozwoju, w których realizację mamy największy wkład:

Równość płci

OX2 jest dynamicznie rozwijającą się spółką, która aktywnie działa na rzecz wspierania różnorodności i równości płci w trakcie rekrutacji pracowników.

Czysta i dostępna energia

Naszą działalność opieramy na zrównoważonych i wielkoskalowych rozwiązaniach energetycznych które z dnia na dzień stają się coraz tańsze, coraz bardziej niezawodne i wydajne.

Godna praca i wzrost gospodarczy

Niektórzy z podwykonawców OX2 prowadzą działalność w krajach, w których warunki pracy są poniżej optymalnych. W tych sytuacjach przyjęliśmy na siebie obowiązek postawienia im jasnych wymagań.

Innowacyjność, przemysł i infrastruktura

Dzięki innowacjom nieustannie rozwijamy naszą działalność. Oczekują ich od nas inwestorzy, którzy chcą lokować kapitał w odnawialne źródła energii o stabilnej stopie zwrotu.

Działania w obszarze klimatu

Główny cel OX2 – rozwój sektora energetyki odnawialnej – bezpośrednio wiąże się z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

UN Global Compact (Globalne porozumienie ONZ)

OX2 należy do grona dumnych sygnatariuszy inicjatywy UN Global Compact. Oznacza to, że OX2 wspiera przestrzeganie dziesięciu zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Wspieramy UN Global Compact

UN Global Compact (Globalne porozumienie ONZ)

Wspieramy UN Global Compact

OX2 należy do grona dumnych sygnatariuszy inicjatywy UN Global Compact. Oznacza to, że OX2 wspiera przestrzeganie dziesięciu zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.