Logotype

Öppet informationstillfälle om programmet för miljökonsekvensbedömning för den havsbaserade vindparken Tyrsky den 13 februari

februari 9, 2024, 15:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Programmet för miljökonsekvensbedömningen (MKB-programmet) för det havsbaserade vindkraftsprojektet Tyrsky utanför Vasa har slutförts och kan kommenteras fram till den 22 mars. Programmet fastställer vad som ska utredas för att bedöma projektets miljökonsekvenser. Om projektet och utvärderingsprogrammet hålls den 13 februari ett informationstillfälle som är öppet för alla.

Informationstillfället om Tyrsky-projektet och dess MKB-program ordnas av NTM-centralen i Södra Österbotten och äger rum tisdagen den 13 februari kl. 17.30–20.00. Mötet hålls i Frans Henriksonssalen i Mittistan-huset i Närpes. Det är också möjligt att delta på distans.

”MKB-programmet som nyligen färdigställts är omfattande. I enlighet med programmet bedöms i projektet konsekvenserna av både den havsbaserade vindparken och rutterna för energiöverföringen. Utvärderingsprogrammet innehåller bland annat utredningar om fågel-, fiskeri- och vattenmiljöer. Dessutom undersöks till exempel projektets konsekvenser för landskapet samt utreds bullereffekterna både ovan och under vattnet”, säger Mathias Skog, projektledare för Tyrsky hos OX2.

MKB-förfarandet är en inkluderande och interaktiv process. Under den tid programmet finns framlagt har de som är intresserade av projektet möjlighet att framföra åsikter och ge utlåtanden om MKB-programmet. Efter att programmet varit framlagt, ger NTM-centralen sitt utlåtande om programmet, och MKB-processen framskrider till den egentliga utredningen av konsekvenserna, dvs. till MKB-beskrivningsskedet.

”I beskrivningsskedet låter OX2 göra de utredningar som anges i MKB-programmet för projektet. Resultaten av utredningen sammanställs i MKB-beskrivningen och avsikten är att den ska bli klar åren 2025–2026. De som är intresserade av projektet kan på samma sätt som programmet kommentera resultaten också i det skede då beskrivningen läggs fram”, säger Skog.

NTM-centralen granskar de redogörelser som sammanställer projektets miljökonsekvenser och drar en motiverad slutsats av dem. Man kan förvänta sig en motiverad slutsats om Tyrskys MKB-beskrivning uppskattningsvis 2026.

Beredningen av MKB-programmet för Tyrsky inleddes i början av 2023. Programmet utarbetades av konsultbolaget Afry.

OX2 fick ett undersökningstillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojektet Tyrsky 2022. Projektet omfattar högst 95 vindkraftverk. Utöver Tyrsky utvecklar bolaget de havsbaserade vindkraftsprojekten Laine och Halla i Bottniska viken.

Länkar:

Distanslänk till informationsmöte 13.2.2024

Webbplats för MKB-förfarandet för Tyrsky

MKB-programmet för Tyrsky

Webbplats för Tyrsky

Mer information:

Projektledare, Mathias Skog, OX2 Finland, +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com