Logotype

Öppet informationstillfälle om programmet för miljökonsekvensbedömning för den havsbaserade vindparken Tyrsky den 13 februari

februari 9, 2024, 15:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Programmet för miljökonsekvensbedömningen (MKB-programmet) för det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Tyrsky utanför Vasa har slutförts och kan kommenteras fram till den 22 mars. Programmet fastställer vad som ska utredas för att bedöma projekt­ets miljökonsekvenser. Om projekt­et och utvärderingsprogrammet hålls den 13 februari ett informationstillfälle som är öppet för alla.

Informationstillfället om Tyrsky-projekt­et och dess MKB-program ordnas av NTM-centralen i Södra Österbotten och äger rum tisdagen den 13 februari kl. 17.30–20.00. Mötet hålls i Frans Henriksonssalen i Mittistan-huset i Närpes. Det är också möjligt att delta på distans.

”MKB-programmet som nyligen färdigställts är omfattande. I enlighet med programmet bedöms i projekt­et konsekvenserna av både den havsbaserade vindparken och rutterna för energiöverföringen. Utvärderingsprogrammet innehåller bland annat utredningar om fågel-, fiskeri- och vattenmiljöer. Dessutom undersöks till exempel projekt­ets konsekvenser för landskapet samt utreds bullereffekterna både ovan och under vattnet”, säger Mathias Skog, projekt­ledare för Tyrsky hos OX2.

MKB-förfarandet är en inkluderande och interaktiv process. Under den tid programmet finns framlagt har de som är intresserade av projekt­et möjlighet att framföra åsikter och ge utlåtanden om MKB-programmet. Efter att programmet varit framlagt, ger NTM-centralen sitt utlåtande om programmet, och MKB-processen framskrider till den egentliga utredningen av konsekvenserna, dvs. till MKB-beskrivningsskedet.

”I beskrivningsskedet låter OX2 göra de utredningar som anges i MKB-programmet för projekt­et. Resultaten av utredningen sammanställs i MKB-beskrivningen och avsikten är att den ska bli klar åren 2025–2026. De som är intresserade av projekt­et kan på samma sätt som programmet kommentera resultaten också i det skede då beskrivningen läggs fram”, säger Skog.

NTM-centralen granskar de redogörelser som sammanställer projekt­ets miljökonsekvenser och drar en motiverad slutsats av dem. Man kan förvänta sig en motiverad slutsats om Tyrskys MKB-beskrivning uppskattningsvis 2026.

Beredningen av MKB-programmet för Tyrsky inleddes i början av 2023. Programmet utarbetades av konsultbolaget Afry.

OX2 fick ett undersökningstillstånd för det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Tyrsky 2022. Projekt­et omfattar högst 95 vindkraftverk. Utöver Tyrsky utvecklar bolaget de havsbaserade vindkraftsprojekt­en Laine och Halla i Bottniska viken.

Länkar:

Distanslänk till informationsmöte 13.2.2024

Webbplats för MKB-förfarandet för Tyrsky

MKB-programmet för Tyrsky

Webbplats för Tyrsky

Mer information:

Projekt­ledare, Mathias Skog, OX2 Finland, +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com