Logotype

Havsbaserad vindkraft

Tyrsky

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
6 TWh

Om projekt­et

Det havsbaserade vindkraftsprojekt­ Tyrsky ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Vasa. Vindparkens areal är cirka 480 km2 och ligger sydväst om Vasa i öppet hav, cirka 30 kilometer nordväst on Kaskö.

Projekt­et omfattar ungefär 100 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 6 TWh. Produktionen motsvarar cirka 9 procent av Finlands elproduktion 2021 (69,3 TWh). Projekt­ets elöverföring kommer att genomföras med sjökablar och för närvarande utreds alternativen var elöverföringen stiger i land.

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbedömningen krävs för att inleda projekt­et och för att undersöka havsbottnen i den ekonomiska zonen på det öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 fick 2022 tillstånd att inleda undersökningarna.

Vad händer härnäst?

Förfarandet med miljökonsekvensbedömning (MKB) och storskaliga undersökningar av havsbotten inleddes sommaren 2023. Projekt­ets tillståndsförfaranden och undersökningarna kommer att ta uppskattningsvis 3–4 år och själva bygget kan påbörjas i slutet av decenniet. Som snabbast kan den havsbaserade vindparken börja producera el vid decennieskiftet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 100
Produktion
6 TWh

Så här framskrider havsbaserad vinkraftsprojekt­ Tyrksy

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tyrsky

Projekt­ledare
Mathias Skog

+358 50 590 2199
mathias.skog@​ox2.com

Nyheter