Logotype

Solenergi

Aurinkonevat

Kauhajoki, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
460 GWh
Kapacitet
500 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et Aurinkonevat finns i Nummijärvi i Kauhajoki i Södra Österbotten. Solkraftsprojekt­et är ett av de största som planeras i Finland. Projekt­området omfattar cirka 600 hektar och är i huvudsak ett gammalt torvutvinningsområde. 

Projekt­ets totala eftersträvade effekt uppskattas till 500 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 460 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 92 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst?  

Den tekniska planeringen har inletts.  Inom projekt­ets influensområde utförs under 2023 och 2024 en miljöutredning där projekt­ets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt. I projekt­et genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen ansvarar för behovsprövningen. 

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projekt­et ska kunna fattas före utgången av 2026 och att byggarbetena ska kunna inledas 2027. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
460 GWh
Kapacitet
500 MW

OX2 aurinkovoimaa toteuttamassa

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018. Samoin kuin tuulivoimahankkeissa, toimimme aurinkovoiman kaikissa vaiheissa. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Lue lisää aurinkovoimasta konsernisivuiltamme

Aurinkovoimatietoa maanomistajille

Aurinkovoima on kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota hyödyntämällä voimme  rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Aurinkovoimahankkeet tuovat energian lisäksi alueilleen elinvoimaa sekä maanomistajille vuokratuloja. Alta ladattavasta esitteestä löydät vastaukset yleisiin kysymyksiin aurinkovoimasta sekä aurinkovoimahankkeen etenemisen vaiheet.

Lataa tästä esitteemme aurinkovoimasta

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Aurinkonevat

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Olli Heinonen

+358 40 353 2219
olli.heinonen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Aurinkonevat aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje