Logotype

Solenergi

Aurinkonevat

Kauhajoki, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
538 GWh
Kapacitet
500 MW

Om projektet

Solkraftsprojektet Aurinkonevat finns i Nummijärvi i Kauhajoki i Södra Österbotten. Solkraftsprojektet är ett av de största som planeras i Finland. Projektområdet omfattar cirka 600 hektar och är i huvudsak ett gammalt torvutvinningsområde. 

Projektets totala eftersträvade effekt uppskattas till 500 MW. När solparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 538 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i nästän 108 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst?  

Den tekniska planeringen av projektet pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. Dessutom har det inom projektområdet gjots preliminära markundersökningar samt en utredning om nätanslutningen.

I projektet genomförs ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). Inom projektområdet görs naturutredningar under 2024.

Målet är att investerings­beslutet om att bygga projektet ska kunna fattas före utgången av 2026 och att byggarbetena ska kunna inledas 2027. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2028. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Kauhajoki
Produktion
538 GWh
Kapacitet
500 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Aurinkonevat

Projektledare
Saku-Matti Mäki

+358 40 752 7045
saku-matti.maki@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Olli Heinonen

+358 40 353 2219
olli.heinonen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Aurinkonevat aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje