Logotype

Solenergi

Keinusuo

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
59 GWh
Kapacitet
60 MW

Om projekt­et

Solkraftsprojekt­et i Keinusuo finns i Loimaa i Egentliga Finland. Projekt­området är 75 hektar stort. 

Projekt­ets sammanräknade totaleffekt uppskattas till 60 MW. När solkraftsparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 59 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i nästan 12 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst? 

Den tekniska planeringen av projekt­et har inletts. Inom projekt­ets influensområde utförs under 2023 en miljöutredning där projekt­ets konsekvenser för miljön kartläggs grundligt. Dessutom inleds inom projekt­området under året mätningar av solinstrålningen som pågår i cirka ett år. I projekt­et genomförs vid behov också ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB). NTM-centralen ansvarar för behovsprövningen. 

Målet är att investerings­beslutet om byggande av projekt­et kan fattas före utgången av 2024 och att byggarbetena kan inledas 2025. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2026. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
59 GWh
Kapacitet
60 MW

OX2 aurinkovoimaa toteuttamassa

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018. Samoin kuin tuulivoimahankkeissa, toimimme aurinkovoiman kaikissa vaiheissa. Vastaamme hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Lue lisää aurinkovoimasta konsernisivuiltamme

Aurinkovoimatietoa maanomistajille

Aurinkovoima on kotimaista, uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota hyödyntämällä voimme  rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Aurinkovoimahankkeet tuovat energian lisäksi alueilleen elinvoimaa sekä maanomistajille vuokratuloja. Alta ladattavasta esitteestä löydät vastaukset yleisiin kysymyksiin aurinkovoimasta sekä aurinkovoimahankkeen etenemisen vaiheet.

Lataa tästä esitteemme aurinkovoimasta

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Keinusuo

Projekt­ledare
Taru Rantaruoko

+358 40 484 3099
taru.rantaruoko@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Keinusuon aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje