Logotype

Landbaserad vindkraft

Turkkiselkä

Vaala, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Vaala
Produktion
700 GWh

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et Turkkiselkä är beläget i kommunen Vaala i Norra Österbotten. Projekt­området ligger i östra delen av Vaala, cirka 20 kilometer från centrum.

I projekt­et utreds möjligheten att på området bygga högst 42 vindkraftverk med en total höjd på högst 280 meter. Projekt­et har en lagakraftvunnen delgeneralplan och bygglov. När vindparken är färdig är den årliga energiproduktionen cirka 700 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 140 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vindparken ansluts till elnätet vid Nuojuankangas transformatorstation, dit elektriciteten leds med en ny 110 kV luftledning. Avståndet från projekt­området till transformatorstationen är cirka 30 kilometer.

Inom ramen för projekt­et genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) 2018–2019. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material här (på finska).

Tuulialfa har ansvarat för projekt­ets tidigare utvecklingsskeden. Utvecklingsansvaret för projekt­et och projekt­rättigheterna överfördes till OX2 under sommaren 2023.

Vad händer härnäst? 

Inom projekt­et bereder man sig på investerings­beslut som gäller genomförandet under åren 2023 och 2024. Den mer detaljerade planeringen av projekt­et fortsätter och entreprenader och upphandlingar i anslutning till byggandet konkurrens­utsätts.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Vaala
Antal turbiner
42
Produktion
700 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Turkkiselkä

Projekt­ledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia