Logotype

Landbaserad vindkraft

Turkkiselkä

Vaala, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Vaala
Produktion
700 GWh

Om projektet

Vindkraftsprojektet Turkkiselkä är beläget i kommunen Vaala i Norra Österbotten. Projektområdet ligger i östra delen av Vaala, cirka 20 kilometer från centrum.

I projektet utreds möjligheten att på området bygga högst 42 vindkraftverk med en total höjd på högst 280 meter. Projektet har en lagakraftvunnen delgeneralplan och bygglov. När vindparken är färdig är den årliga energiproduktionen cirka 700 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 140 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vindparken ansluts till elnätet vid Nuojuankangas transformatorstation, dit elektriciteten leds med en ny 110 kV luftledning. Avståndet från projektområdet till transformatorstationen är cirka 30 kilometer.

Inom ramen för projektet genomfördes ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) 2018–2019. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material här (på finska).

Tuulialfa har ansvarat för projektets tidigare utvecklingsskeden. Utvecklingsansvaret för projektet och projekträttigheterna överfördes till OX2 under sommaren 2023.

Vad händer härnäst? 

Inom projektet förbereder man sig härnäst på byggbeslutet. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Vaala
Antal turbiner
42
Produktion
700 GWh

Yrittäjän yhteydenottolomake

Käytämme uusiutuvan energian hankkeissamme mahdollisuuksien mukaan paikallisia palveluita ja työvoimaa. Mikäli haluat tarjota oman yrityksesi palveluita Turkkiselän tuulipuiston rakennusvaiheeseen, voit täyttää yhteydenottolomakkeen alla olevasta linkistä.

Lisää lomakkeeseen yrityksesi yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus tarjoamistasi palveluista (esim. maanrakennustyöt, betonityöt, aurauspalvelut, siivouspalvelut, majoituspalvelut, ruokailu). 

Käymme kaikki yhteydenotot läpi ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli palveluitasi voitaisiin hyödyntää Turkkiselän hankkeessa!

Täytä yhtedenottolomake tästä

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Turkkiselkä

Projektledare
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia