Korpivaara

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa noin 17 kilometriä kaupungin keskustasta länteen.  Alue on nykyisin pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.


Tuulivoimahankkeella on lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu ja rakennusluvat neljälle tuulivoimaloille, joiden kokonaisteho on noin 24 MW ja enimmäiskorkeus 236 metriä. Hankkeen laskennallinen sähköntuotanto on noin 70 GWh/vuosi, joka vastaa noin 14 000 kotitalouden vuosittaista sähkön kulutusta (5000 kWh/vuosi).


Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta sähkö siirretään hankealueen läpi kulkevaan Fingridin 110 kV:n voimajohtoon.


Hankkeen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Maanrakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään keväällä 2021 ja tuulivoimaloiden kaupallinen käyttöönotto tapahtuu vuosina 2021-2022.


Projektipäällikkö

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Korpivaara

Korpivaaran tuulivoimahanke sijaitsee Liperin kunnassa noin 17 kilometriä kaupungin keskustasta länteen.  Alue on nykyisin pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.


Tuulivoimahankkeella on lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu ja rakennusluvat neljälle tuulivoimaloille, joiden kokonaisteho on noin 24 MW ja enimmäiskorkeus 236 metriä. Hankkeen laskennallinen sähköntuotanto on noin 70 GWh/vuosi, joka vastaa noin 14 000 kotitalouden vuosittaista sähkön kulutusta (5000 kWh/vuosi).


Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä sekä sähköasemasta, josta sähkö siirretään hankealueen läpi kulkevaan Fingridin 110 kV:n voimajohtoon.


Hankkeen investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Maanrakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään keväällä 2021 ja tuulivoimaloiden kaupallinen käyttöönotto tapahtuu vuosina 2021-2022.


Projektipäällikkö

Niklas Hokka

+358 50 597 7125 niklas.hokka@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Liperi
Tuulivoimaloiden määrä: 4
Kokonaiskorkeus: 236 m
Arvioitu vuosituotanto: 70 GWh