Logotype

Avoin infotilaisuus merituulivoimapuisto Tyrskyn ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 13.2.

helmikuu 9, 2024, 15:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Vaasan edustalle sijoittuvan merituulivoimahanke Tyrskyn ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on valmistunut ja kommentoitavana 22. maaliskuuta asti. Ohjelma määrittelee, mitä asioita hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi selvitetään. Hankkeesta ja arviointiohjelmasta pidetään kaikille avoin infotilaisuus 13. helmikuuta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä infotilaisuus Tyrsky-hankkeesta ja sen YVA-ohjelmasta järjestetään tiistaina 13. helmikuuta klo 17.30–20.00. Tilaisuus pidetään Närpiössä Mittistan-talon Frans Henrikson -salissa. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

“Hankkeen juuri valmistunut YVA-ohjelma on mittava. Ohjelman mukaisesti hankkeessa arvioidaan sekä merituulipuiston että energiasiirtoreittien vaikutukset. Arviointiohjelma sisältää muun muassa linnusto-, kalasto- ja vesiympäristöselvitykset. Lisäksi tutkitaan esimerkiksi hankkeen maisemavaikutukset sekä selvitetään niin vedenpäälliset kuin vedenalaiset meluvaikutukset”, sanoo Tyrskyn OX2:n projektipäällikkö Mathias Skog.

YVA-menettely on osallistava ja vuorovaikutteinen prosessi. Ohjelman nähtävilläolon aikana hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja YVA-ohjelmasta. YVA-ohjelman nähtävilläolon päätyttyä ELY-keskus antaa lausuntonsa ohjelmasta, ja YVA-prosessi etenee varsinaiseen vaikutusten selvittämiseen eli YVA-selostusvaiheeseen.

“Selostusvaiheessa OX2 teettää hankkeen YVA-ohjelmassa määritellyt selvitykset. Selvityksen tulokset kootaan YVA-selostukseen ja sen on tarkoitus valmistua arvioilta 2025–2026. Myös tuloksia pääsevät hankkeesta kiinnostuneet kommentoimaan siinä vaiheessa, kun selostus asetetaan ohjelman tapaan nähtäville”, sanoo Skog.

ELY-keskus tarkistaa hankkeen ympäristövaikutukset kokoavan selostusten ja antaa siitä perustellun päätelmän. Perusteltua päätelmää Tyrskyn YVA-selostuksesta voidaan odottaa arviolta 2026.

Tyrskyn YVA-ohjelman valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2023. Ohjelman laatimisesta vastasi konsulttitoimisto Afry.

OX2 sai tutkimusluvan Tyrskyn merituulivoimahankkeelle vuonna 2022. Hanke käsittää enintään 95 tuulivoimalaa. Tyrskyn lisäksi yhtiö kehittää Pohjanlahdella Laine ja Halla -merituulivoimahankkeita.

Linkit: 

Etäyhteyden linkki yleisötilaisuuteen 13.2.2024

Tyrsky-merituulivoimahankkeen YVA-menettelyn verkkosivut

Tyrsky-merituulivoimahankkeen YVA-ohjelma

Tyrsky-merituulivoimahankkeen verkkosivut

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö, Mathias Skog, OX2 Suomi, +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com