Logotype

Merituulivoima

Tyrsky

Pohjanlahti, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuotanto
6 TWh

Tiedot hankkeesta

Merituulivoimahanke Tyrsky sijoittuu Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle Vaasan edustalla. Tuulipuiston alueen pinta-ala on noin 480 km2 ja se sijaitsee Vaasan lounaispuolella avomerellä noin 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen.

Hanke käsittää enintään 95 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 6 TWh. Tuotanto kattaisi noin kahdeksan prosenttia Suomen 2023 vuoden sähköntuotannosta (78 TWh). Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan merikaapelein ja sähkönsiirron rantautumisvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan.

Hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi hankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä olevalla talousvyöhykkeellä vaatii erityisen tutkimusluvan. OX2 sai tutkimusluvan hankkeelle vuonna 2022.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä merenpohjan laajamittaiset tutkimukset käynnistyivät kesällä 2023. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) oli nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten 1.2.-22.3.2024. ELY-keskus antoi lausuntonsa ohjelmasta 19.4.2024. YVA-ohjelma sekä ELY-keskuksen lausunto löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta täältä.

YVA-ohjelman jälkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely jatkuu selostusvaiheeseen. Selostusvaiheessa hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään ja tiedot kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). YVA-selostuksen on tarkoitus valmistua arviolta 2025–2026. 

Kaikkiaan hankkeen luvitusmenettelyt ja tutkimukset kestävät arvioilta 3–4 vuotta ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa vuosikymmenen loppupuolella. Nopeimmillaan merituulipuisto voisi alkaa tuottaa sähköä vuosikymmenen vaihteessa.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Merituulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Pohjanlahti
Tuulivoimalat
~ 95
Tuotanto
6 TWh

Näin merituulivoimahanke Tyrsky etenee

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Tyrsky

Projektipäällikkö
Mathias Skog

+358 50 590 2199
mathias.skog@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa merituulihanke Tyrskyn etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje