Logotype

Valtioneuvosto myönsi OX2:n Pohjanlahden talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeiden tutkimusluville jatkoaikaa lokakuun loppuun 2026 saakka

lokakuu 25, 2023, 08:30
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvaa energiantuotantoa kehittävä, rakentava ja hallinnoiva OX2 sai valtioneuvoston 4.10.2023 tekemällä päätöksellä luvan saattaa lokakuun 2026 loppuun mennessä merituulivoimahankkeisiinsa liittyvät tutkimukset. Tutkimusluvat koskevat OX2:n Pohjanlahdella sijaitsevia merituulivoimahakkeita Halla, Laine ja Tyrsky.

Merituulivoimahankkeiden käynnistäminen ja merenpohjan tutkiminen ulkomerellä sijaitsevalla Suomen talousvyöhykkeellä vaatii jokaiselle hankkeelle tutkimusluvan. Luvat myöntää valtioneuvosto. OX2 sai tutkimusluvat Halla- ja Laine-hankkeille ensimmäisen kerran 13.1.2022 ja Tyrsky-hankkeelle 30.6.2022. Näiden lupien voimassaoloa on nyt jatkettu 31.10.2026 saakka.

Lue valtioneuvoston päätöksestä lisää: Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Tutkimusluvat ovat tärkeä osa merituulivoimahankkeiden valmistelua

”Nyt saatu jatkoaika tutkimusluville on tärkeä signaali, että valtioneuvosto haluaa nähdä merituulivoimahankkeiden etenevän. Kalleimpien tutkimusten teettäminen edellyttää kuitenkin valmiutta myöntää myös yksinoikeuksia eli hyödyntämisoikeuksia hankealueille. Odotamme ratkaisuja Laine- ja Halla-hankkeille hakemiimme hyödyntämisoikeuksiin lähiaikoina,” kertoo merituulivoimasta vastaava liiketoimintajohtaja Janne Lamberg OX2:lta.

”OX2:lle on tärkeää löytää merituulihankkeilleen yhteiskunnallisesti kestävät toteutusvaihtoehdot, joka tarkoittaa teknisten, aluetaloudellisten ja ympäristökysymysten huomioimista. Tutkimuksissa otetaan huomioon myös mm. merenkulun sujuvuus ja turvallisuus,” Lamberg jatkaa.

Nyt myönnetyt jatkoluvat koskevat Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtääviä tutkimuksia. Varsinaiset lupaprosessit (vesilupa ja rakentamisoikeus talousvyöhykkeellä) eivät ole vielä käsillä.

OX2 on jättänyt Halla- ja Laine-hakkeiden hyödyntämisoikeushakemukset valtioneuvostolle joulukuussa 2022. Hyödyntämisoikeuden myöntäminen varmistaisi OX2:lle yksinoikeuden näiden hankealueiden kehittämiseen ja lisäinvestointeihin merituulivoimahankkeiden hankekehityksessä.

Merituulivoima avainasemassa teollisuuden vihreässä murroksessa

Merituulivoiman teknologinen kehitys etenee nopeasti. Merituulivoima tulee olemaan keskeisessä roolissa Suomen uusiutuvan sähköntarpeen täyttämiseksi tulevaisuudessa. Tämä on linjassa hallitusohjelman tavotteiden kanssa. Jos OX2:n merituulivoimahankkeet etenevät ilman viivytyksiä, voisi sähköntuotanto niissä käynnistyä vuonna 2030.

OX2 kehittää merituulivoimaa Ingka Investments kumppaninaan

OX2 on kehittänyt Halla- ja Laine-hankkeita neljä vuotta, ja Tyrsky-hankkeen kehittäminen aloitettiin vuotta myöhemmin. Toukokuussa 2023 OX2 solmi Ingka Investmentsin kanssa yhteistyösopimuksen, jossa OX2 myi 49 % omistusosuuden hankkeista Ingka Investmentsille. Ingka Investments on Ingka Groupin sijoitusyhtiö ja Ingka Group puolestaan suurin IKEA-franchise. Ingka Investments tähän mennessä sijoittanut 4 miljardia euroa uusituvaan energiaan.

Ingka Investments ja OX2 ovat aiemmin sopineet vastaavasta yhteistyöstä Ruotsin kolmen merituulivoimahankkeen osalta viime vuonna 2022, minkä lisäksi OX2 on aiemmin myynyt yhdeksän maatuulivoimapuistoa ja yhden aurinkopuiston Ingka Groupille.

OX2:n merituulivoimahankkeet Pohjanlahdella

OX2:n kolmen merituulivoimapuiston arvioitu vuosittainen sähköntuotanto tulee olemaan yhteensä noin 29 TWh. Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvien merituulivoimapuistojen suunnitellut tehot ja turbiinien määrät:

  • Halla 2 400 MW (enintään 160 voimalaa) sijaitsee Raahen edustalla,
  • Laine 2 250 MW (enintään 150 voimalaa) sijaitsee Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla ja
  • Tyrsky 1 400 MW (enintään 95 voimalaa) sijaitsee Vaasan edustalla.

Näiden kolmen merituulivoimahakkeen toteuttaminen edellyttää noin 15 miljardin euron investointia.

OX2 teetti Gaia Consultingilla 27.9.2023 julkaistun selvityksen merituulivoimalahankkeidensa investointi- ja käyttövaiheen talous- ja työllisyysvaikutuksista. Selvityksen mukaan merituulipuistot Halla, Laine ja Tyrsky loisivat koko elinkaarensa aikana eli suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa yli 37 000 henkilötyövuotta ja tuottaisivat kunnille ja valtiolle yhteensä yli 19 miljardia euroa verotuloa.

Lue lisää:

Halla

Laine

Tyrsky

Lisätietoja:

Janne Lamberg, liiketoimintajohtaja, merituulivoima, OX2, p. 040-5040396, janne.lamberg@ox2.com