Logotype

Lestijärven tuulipuiston kuljetusreitit Lestijärven päässä 

Lestijärven tuulivoimalat kuljetetaan tuulipuistoon Kokkolan satamasta. Alta löydät lisätietoa reitistä Lestijärven päässä.

Lestijärven tuulipuisto koostuu kolmesta hankealueesta, jotka ovat Hittisenneva, Kosolankangas ja Iso-Korteneva. Hittisennevan kaksi voimalaa (H01 ja H02) kuljetetaan suoraan Halsuantieltä (seututie 751) kääntyvää Puukontietä pitkin. Loput voimalaosat kuljetetaan Lestijärventien kautta. Lestijärventieltä Hittisenenevan hankealueelle mennään Konttikoskentietä, Kosolankaankaalle Lehdonkankaantietä ja Iso-Kortenevalle Pekanpolkua.

Voit tarkastella Lestijärven pään kuljetusreittiä lähemmin tästä.