Rajamäenkylä

Isojoki & Karijoki, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Isojoki & Karijoki
Tuotanto
1,1 TWh

Tiedot hankkeesta

Rajamäenkylän tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Isojoen ja Karijoen kuntien alueella.

Hanke käsittää yhteensä 54 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 300 metriä. Voimaloista 42 sijoittuu Isojoen ja 12 Karijoen alueelle. Hankkeella on lainvoimaiset osayleiskaava sekä rakennusluvat.

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), johon liittyvä aineisto on ELY-keskuksen sivuilla täällä.

Tuulipuisto liitetään kantaverkkoon 400 kilovoltin voimajohdolla Fingridin uuden Honkajoen sähköaseman kautta. Voimajohtohankkeen lunastuslupaa odotetaan valtioneuvostolta alkuvuoden 2023 aikana.

Mitä seuraavaksi?

Hankkeessa valmistaudutaan seuraavaksi rakentamispäätökseen. Tavoitteena on, että tuulipuiston rakennustyöt päästään aloittamaan vuoden 2023 tai 2024 aikana. Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Isojoki & Karijoki
Tuulivoimalat
54
Korkeus
300 m
Tuotanto
1,1 TWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Rajamäenkylä

Projektipäällikkö
Maija Sohlman

+358 50 308 1049
maija.sohlman@​ox2.com