Merituulivoima

Merituulivoimalla on keskeinen rooli tulevaisuuden sähköntuotannossa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. OX2 on mukana kehittämässä suomalaista merituulivoimaa. Vakiintunut asemamme Euroopan johtavana maatuulivoiman toteuttajana antaa meille vahvan pohjan myös merituulivoiman rakentamiseen.

OX2 toteuttaa merituulivoiman mahdollisuudet

OX2 alkoi laajentaa toimintaansa merituulivoimaan vuonna 2018. Nyt hankekehityssalkkumme sisältää 12,4 GW merituulivoimaa. Se on yli puolet koko hankekehityssalkkumme kapasiteetista.

Merituulivoima on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä. Sen lisäksi, että merituulivoima kasvattaa sähköntuotantokapasiteettia merkittävästi, se on tekniikan kehittymisen myötä edullisin tapa tuottaa sähköä tulevaisuudessa. Seuraavan vuosikymmenen aikana merituulivoima luo Suomeen myös työtä. Laskelmien mukaan yksi suuri merituulivoimahanke luo elinkaarensa aikana työtä noin 40 000 henkilötyövuotta.

Avomerelle suunnitellut suuret tuulipuistot edellyttävät poikkeuksellista kykyä toteuttaa hankkeet hallitusti ja ympäristö huomioiden. Euroopan johtavana tuulivoiman rakentajana meillä on vahva kokemus teollisen mittakaavan tuulivoimahankkeiden vaatimuksista. Olemme kasvattaneet merituulivoiman asiantuntemustamme merkittävästi. Lisäksi meillä on laaja joukko osaavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa varmistamme hankkeiden nopean ja hallitun toteutuksen.

Halla ja Laine – kotimaisen merituulivoiman edelläkävijähankkeet

OX2:lla on Suomessa hankekehitysvaiheessa kaksi merituulivoimahanketta, Halla ja Laine. Molemmat hankkeet sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella ja niiden kokonaiskapasiteetti on yhteensä 4 100 MW. Kummankin tuulipuiston arvioitu vuosittainen energiantuotanto on noin 11 TWh. Yhdessä nämä kaksi hanketta kattaisivat noin 35 prosenttia Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta.

Lue lisää Halla-merituulivoimahankkeesta 

Lue lisää Laine-merituulivoimahankkeesta 

Tietoa merituulivoimasta

Maailman ensimmäinen merituulipuisto aloitti toimintansa Tanskassa jo vuonna 1992. Viime vuosina merituulivoimaa on rakennettu yhä enemmän ja sillä on merkittävä rooli sähköntuotannon lisäämisessä Euroopassa.

Ilmastoneutraaliustavoitteensa saavuttamiseksi Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 strategian merellä tuotettavan uusiutuvan energian lisäämisestä. Strategisena tavoitteena on nostaa merituulivoiman kapasiteettia nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin vuoteen 2050 mennessä.

Merituulivoiman sähköntuotantopotentiaali on merkittävästi maatuulivoimaa suurempi. Merellä tuuliolosuhteet ovat voimakkaammat ja tasaisemmat. Merelle voidaan myös rakentaa huomattavasti suurempia ja tehokkaampia voimaloita kuin maalle. Lisäksi merelle on mahdollista toteuttaa suurempia kokonaisuuksia, koska rajoitteita on usein vähemmän kuin maalla. OX2:n Ruotsin aluevesille suunnitteleman Aurora-merituulipuiston voimaloiden kokonaiskorkeus on 370 metriä. Ne ovat siis korkeampia kuin Eiffel-torni. Tuulipuiston kokonaisteho on 5.5 GW. Euroopan suurimman maatuulipuiston kokonaisteho on 600 MW eli 0.6 GW.