Logotype

OX2 i Windhunter Academy realizują pilotażowy program szkoleń dla odchodzących z branży pracowników sektora górniczego na potrzeby energetyki wiatrowej

marzec 22, 2022, 11:46
 Informacja prasowa
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Na początek programem zostanie objętych 16 górników. Ich szkoleniem zajmie się jeden z największych deweloperów elektrowni wiatrowych w Polsce i w Europie – szwedzka firma OX2 oraz lider szkoleń w tym zakresie spółka Windhunter Academy.

– To pionierskie przedsięwzięcie na polskim rynku – mówi Tomasz Guzowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów Wiatrowych, OX2. – Chcemy mieć udział w transformacji energetycznej rozumianej nie tylko jako zmiana źródeł pozyskiwana energii, ale także jako zmiana na rynku pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie, razem z naszym partnerem, oferty szkoleniowej skierowanej do odchodzących z kopalń górników oraz członków rodzin górniczych. To właśnie dla tej grupy fachowców, energetyka wiatrowa stanowi korzystną alternatywę zatrudnienia. Osobom odchodzącym z górnictwa daje szansę na przekwalifikowanie i na znalezienie nowego zatrudnienia, poprzez dostarczanie wykwalifikowanych kadr do obsługi technicznej wybudowanych już instalacji wiatrowych.

Program szkoleniowy opracowany przez firmę szkoleniową Windhunter jest zgodny ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich. Oznacza to, że osoby, które przejdą kurs będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

– Kurs odpowiada międzynarodowym standardom a górnicy otrzymają międzynarodowe uprawnienia certyfikowane przez jednostkę Global Wind Organisation. Oprócz części stricte technicznej przewidziany jest kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym lub specjalistycznym oraz spotkania z ekspertamidoświadczonymi technikami turbin wiatrowych – podkreśla Karolina Jastrzębska, Dyrektor Zarządzająca Windhunter Academy.

Górnicy będą się szkolić w największym w Polsce i jednym z największych na świecie ośrodków szkoleniowych, a zajęcia odbywać się będę w Koszalinie. Kurs  obejmie cykl zajęć z zakresu między innymi pracy na wysokościach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pracy na morzu. Szkoleni górnicy zdobędą umiejętności w zakresie obsługi i serwisowania układu hydraulicznego oraz elektrycznego w turbinie wiatrowej,  nauczą się także zasad jej instalowania.

Oferowane podczas kursu zajęcia z języka angielskiego podniosą  umiejętności językowe uczestników do poziomu umożliwiającego sprawną komunikację w pracy.

– Śląsk stoi przed dużym wyzwaniem w dobie odchodzenia od surowców kopalnych, tak gospodarczym, jak i społecznym. Jednak intensywny rozwój źródeł odnawialnych – energetyki wiatrowej, nie powinien być traktowany jako zagrożenie, lecz jako szansa na dalszy rozwój. Pamiętajmy, że Śląsk to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce – serce polskiego przemysłu i innowacyjności. Dobrze wykształceni pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, są i będą poszukiwani przez przedsiębiorstwa działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej. Dlatego projekt ten jest ważnym momentem dla całej branży energetycznej ponieważ ten pilotażowy program pokazuje, że konieczna transformacja energetyczna i zmiana miksu energetycznego nie tylko nie wyklucza pracowników „starej” energetyki, ale jest otwarta na ich umiejętności i doświadczenie – mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Pilotażowe szkolenie dla górników sfinansowane zostanie przez OX2 i Windhunter Academy. Pilotaż przeprowadzony zostanie wśród pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której trafiają osoby chcące odejść z branży .

– Szkolenie będzie szansą na pozostanie pracowników w branży energetycznejwyjaśnia Janusz Smoliło, prezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Dzięki tej współpracy dajemy pracownikom sektora górniczego nie tylko możliwość odejścia z branży wydobywczej na osłony socjalne, ale także perspektywę na dalszy rozwój w ciągle rozwijającym się sektorze energetyki odnawialnej.

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu będą uprawniały ich do pracy zarówno w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w powstającym właśnie w Polsce projektach energetyki wiatrowej na morzu (offshore).

– Absolwenci kursu będą mogli niemal natychmiast wziąć udział w procesach rekrutacyjnych, a ich umiejętności po przejściu tego szkolenia będą z pewnością pożądane i konkurencyjne w stosunku do osób bez doświadczenia w branży – dodaje Tomasz Guzowski.

Szkolenie przewidziano na maj i czerwiec bieżącego roku. Pracownicy chęć uczestnictwa mogą zgłaszać poprzez formularz na stronie internetowej www.windhunteracademy.com oraz w biurze SRK pod numerem tel. 32 432-10-34. Organizatorzy szkolenia uruchomili także infolinię dla zainteresowanych szkoleniami.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 660 670 067 lub na stronie internetowej www.windhunteracademy.com

Patronat nad przedsięwzięciem objęło Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

 

Kontakt dla mediów:

Ewa Wrzesińska – Głębocka,

OX2, +48 502 352 920,

ewa.wrzesinska-glebocka@ox2.com

O spółce OX2 AB (publ)

OX2 rozwija, buduje oraz sprzedaje lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu, na różnych etapach rozwoju. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na dziewięciu rynkach w Europie: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszanii, na Litwie oraz we Włoszech. Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły około 5 miliardów SEK. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. Akcje OX2 są notowane na giełdzie Nasdaq First North Premier Growth Market od 2021 roku. www.ox2.com