Logotype
Logotype

OX2:s vd Paul Stormoens tal till bolagsstämman 2023


Kära aktieägare, styrelseledamöter och medarbetare,

Det stora skiftet

Det sägs ibland att förändring sker långsamt. Och sedan plötsligt.

2022 var hela 85 procent av all ny elproduktion i världen förnybar. Och International Energy Agency spår att förnybart är den största energikällan i världen innan 2025.

Inte ens 4 procent av alla nya bilar som såldes i Norge förra året var bensin-bilar. För tio år sedan såldes 120 000 elbilar globalt. Förra året såldes mer än 155 000 – varje vecka.
Vi är fortfarande bara i början. Men det är ingen tvekan om att omställningen har satt fart ordentligt.

Det stora skiftet mot en hållbar framtid omfattar mycket mer än elproduktion. Det handlar om att skapa en ny värld, en ny ekonomi, ny teknik och nya sätt att driva gamla industrier. Men oavsett om det är att skapa plast av alger, köra elbilar, fånga in koldioxid ur luften eller fossilfri tillverkning av stål och cement krävs det förnybar energi.

Det är en enorm omställning av samhället, och OX2 avser att vara ledande i det här stora skiftet.

OX2, 2022

Jag vill först berätta lite om var vi är idag och vad vi gör för att fortsätta vara ledande inom vår bransch.

Vår strategi ligger fast. Vi ska fortsätta växa vår projektportfölj, och expandera till nya marknader och inom nya teknologier. Det gjorde vi framgångsrikt förra året, 2022, och fortsätter med det under 2023.

Portföljen

I slutet av förra året hade projektportföljen växt till 28 GW, från 17 GW året innan. Det var också en betydligt mer blandad portfölj än tidigare.

Vi förvärvade två portföljer med vind och sol om cirka 500 MW i Grekland. Vi utvecklade två storskaliga havsbaserade vindprojekt utanför Åland tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag. Vi adderade våra första spanska projekt genom två förvärv. Och vi har lagt till 450 MW energilagring i portföljen.

Geografisk expansion

Att växa vårt geografiska fotavtryck är en del av OX2s strategi och under året har vi etablerat oss i Grekland, på Åland och förvärvat våra första projekt i Estland och Spanien. Vi finns nu på tio marknader i Europa.

Vi fortsätter 2023 enligt plan och för cirka en månad sedan gick vi också in i Australien, genom förvärv av en ledande utvecklare av förnybar energi, Esco Pacific. Australien är en marknad med enorm potential. De har höga ambitioner och goda förutsättningar för omställningen och ett stort behov av förnybar energi.

De marknader OX2 har valt har en stor potential när länderna ska ställa om sin energiproduktion. Samtidigt fortsätter vi att undersöka nya marknader där vi kan bidra genom att utveckla förnybar energiproduktion. Vi räknar med att under närmsta 12 månaderna presentera ytterligare en ny marknad.

Olika teknologier

OX2 växer inte bara geografiskt utan expanderar också inom fler teknologier.

Förra året sålde vi vårt första solprojekt och portföljen med projekt inom solkraft är tre gånger så stor som året innan.

Vi gjorde vår första försäljning inom havsbaserad vindkraft förra året när vi sålde 49 procent av vår portfölj om tre projekt i Sverige till Ingka Investments. Vi inkluderade också två nya, stora projekten utanför Åland i portföljen.

Vi började även bygga vårt första projekt inom energilagring i Uppvidinge i Sverige. Energilagring är ett område där vi ser stor potential. Vi tror att merparten av våra nya projekt framöver kommer att kombineras med lagringskapacitet, men projekten är också lönsamma fristående.

OX2 har under året även undersökt möjligheterna för ett antal vätgasprojekt, bland annat utbyggnad av vätgasproduktion i anslutning till havsbaserade vindkraft. Vätgas är en utmärkt energibärare för sektorer som är svåra att elektrifiera, som industrier, sjöfart eller flyg. Marknaden bedöms få en mycket stark tillväxt under slutet av 2020-talet.

OX2:s resultat

OX2:s expansion har hela tiden skett med stabil lönsamhet. Under förra året sålde vi tre vindparker i Sverige, en vindpark i Finland, en vind- och en solpark i Polen, och såklart 49% av portföljen med havsbaserade projekt i Sverige som till Ingka Investments.

Det innebar att vi i slutet av året kunde redovisa ett rörelseresultat som var nästan dubbelt så bra som året innan. Vi har på allvar börjat realisera en del av det värde vi byggt upp i vår portfölj. Det skapar en finansiell styrka och stabilitet för att fortsätta vår tillväxtresa.

Olika drivkrafter

Vid alla stora samhällsförändringar är det mängder av drivkrafter som samverkar. Det vi kan se verkligen har satt fart på det stora skiftet är dock att förnybar energi blivit lönsam, utan subventioner. Det har lett till en stark efterfrågan från pensionsfonder, riskkapital och industriella investerare som letar efter långsiktiga investeringar med god avkastning.

Vid sidan av att länder sätter utsläppsmål har företag också satt tuffa mål för den egna verksamheten. IKEA ska till exempel bli klimatpositiva till 2030, det vill säga då ska deras påverkan på klimatet vara positiv. Finansiella aktörer har också börjat utvärdera låntagare och möjliga investeringar utifrån hur de presterar när det gäller miljö och socialt arbete.

OX2:s hållbarhets­arbete

Vid alla stora samhällsförändringar är det mängder av drivkrafter som samverkar. Det som verkligen satt fart på skiftet är att förnybar energi blivit lönsam, utan subventioner. Det har lett till en stark efterfrågan från pensionsfonder, riskkapital och industriella investerare som letar efter långsiktiga investeringar med god avkastning.

Vid sidan av att länder sätter utsläppsmål har företag också satt tuffa mål för den egna verksamheten. IKEA ska till exempel bli klimatpositiva till 2030, det vill säga då ska deras påverkan på klimatet vara positiv. Finansiella aktörer har också börjat utvärdera låntagare och möjliga investeringar utifrån hur de presterar när det gäller miljö och socialt arbete.

Framtidens energisystem

OX2 har sagt att vi ska vara en ledande aktör. Det är en målsättning vi inte bara mäter i kronor och ören eller megawatt. Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor där vi samarbetar med leverantörer och partners för att minska antalet olyckor och tillbud.

Vi har också satt som mål att skapa naturpositiva sol- och vindparker. Förnybar energi har bättre möjligheter än något annat kraftslag att lyckas med det. Vi undersöker allt från fiskhotell i fundamenten på havsbaserade turbiner till att plantera ängsblomster för bin och fjärilar vid solparker eller att syresätta havsbotten i anslutning till vätgasproduktion.

Vi har gjort det förr

I slutet av 1800-talet började det knytas stora förhoppningar till det elektriska ljuset och elektriska maskiner. Det kunde lysa upp hem och städer, underlätta tunga arbeten och öka produktiviteten. Men det fanns inte någon lösning för hur elen skulle distribueras från kraftverk till konsumenter. Så, uppfann Jonas Wennström trefastekniken och lyckades ett par år senare transportera el från ett kraftverk till en anläggning över en mil därifrån.

På samma sätt måste vi idag ha mod att lita på vår förmåga att lösa problem och göra nya upptäckter. Det kommer att skapa nya möjligheter, nya industrier, arbetstillfällen, skapa konkurrens­kraft och bygga välfärd.

Industrin ser det här och har länge argumenterat för en snabb utbyggnad av den förnybara energin. Politiken ser det också och under senaste året har det tagits flera initiativ för att skapa tydliga och långsiktiga spelregler för utbyggnaden av elsystemet.

Tack till alla på OX2

Jag är otroligt stolt över allt det arbete som utförs på OX2. Det är allt från att hålla kommunala samråd till att upphandla leverantörer och turbiner, teckna avtal med investerare, genomföra fågelinventeringar eller utveckla stabstjänster. Allt har bidragit till att vi fortsätter växa med lönsamhet.

Inför nästa år kommer vi att fortsätta arbeta för att växa vår geografiska närvaro. Vi ska utveckla fler projekt inom olika teknikområden och arbeta för att våra projekt ska bli naturpositiva.

Förändring kommer först långsamt. Och sedan plötsligt, men vi är väl förberedda. OX2 såg för snart tjugo år sedan var vi var på väg. Vi ser fram emot att med full kraft få fortsätta vara en ledande aktör i det stora skiftet mot en hållbar framtid.