Logotype
Logotype

Projektutvecklings­portfölj

Det är genom projektutvecklings­portföljen som OX2 bygger långsiktigt värde och säkerställer att nya projekt kontinuerligt utvecklas och kan erbjudas på marknaden. Portföljen bygger långsiktigt värde inom företaget och är avgörande för våra möjligheter att accelerera omställningen till förnybar energi.

Den diversifierade portföljen består av både nyetableringsprojekt, utvecklade av OX2 från start, och förvärvade projekt i olika utvecklingsfaser, inom olika teknologier och i olika länder.

I utvecklingsfasen arbetar OX2 med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, mätningar och tillstånd nödvändiga för att realisera energilösningarna. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid och alla påbörjade projekt kommer inte att realiseras. Sannolikheten för att ett projekt realiseras ökar ju senare i utvecklingsfasen projektet befinner sig.

Projektutvecklings­portföljens fördelning

Geografisk fördelning

Fördelning per teknologi

Projektutvecklings­portföljen

Utforska vår projektportfölj här