Logotype

Projekt­utvecklings­portfölj

Det är genom projekt­utvecklings­portföljen som OX2 bygger långsiktigt värde och säkerställer att nya projekt­ kontinuerligt utvecklas och kan erbjudas på marknaden. Portföljen bygger långsiktigt värde inom företaget och är avgörande för våra möjligheter att accelerera omställningen till förnybar energi.

Den diversifierade portföljen består av både nyetableringsprojekt­, utvecklade av OX2 från start, och förvärvade projekt­ i olika utvecklingsfaser, inom olika teknologier och i olika länder.

I utvecklingsfasen arbetar OX2 med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, mätningar och tillstånd nödvändiga för att realisera energilösningarna. Utveckling och optimering av projekt­ sker under lång tid och alla påbörjade projekt­ kommer inte att realiseras. Sannolikheten för att ett projekt­ realiseras ökar ju senare i utvecklingsfasen projekt­et befinner sig.

Projekt­utvecklings­portföljens fördelning

31 december, 2022

Geografisk fördelning

Fördelning per teknologi

Projekt­utvecklings­portföljen

31 december, 2022

Land (MW)Landbaserad
vindkraft
Havsbaserad
vindkraft
SolenergiEnergilagringTotalt 
 Sverige 3 087 4 590 843208 540
 Finland 4 687 4 100 31015 9 112
 Åland05 200005 200
 Polen 963 0 1 418415 2 796
 Frankrike 10 0 3100 320
 Andra marknader 1 127 0 1 16362 295
 Totalt 9 87413 890 4 043456 28 263

Utforska vår projekt­portfölj här