Projektutvecklingsportfölj

Det är genom projektutvecklingsportföljen som OX2 bygger långsiktigt värde och säkerställer att nya projekt kontinuerligt utvecklas och kan erbjudas på marknaden. Portföljen bygger långsiktigt värde inom företaget och är avgörande för våra möjligheter att accelerera omställningen till förnybar energi.

Den diversifierade portföljen består av både nyetableringsprojekt, utvecklade av OX2 från start, och förvärvade projekt i olika utvecklingsfaser, inom olika teknologier och i olika länder.

I utvecklingsfasen arbetar OX2 med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, mätningar och tillstånd nödvändiga för att realisera energilösningarna. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid och alla påbörjade projekt kommer inte att realiseras. Sannolikheten för att ett projekt realiseras ökar ju senare i utvecklingsfasen projektet befinner sig.

Projektutvecklingsportföljens fördelning

30 september, 2022

Geografisk fördelning

Fördelning per teknologi

Projektutvecklingsportföljen

30 september, 2022

Land (MW)Landbaserad
vindkraft
Havsbaserad
vindkraft
SolenergiEnergilagringTotalt 
 Sverige 3 441 9 000 75264 13 256
 Finland 4 832 4 100 015 8 719
 Åland05 200005 200
 Polen 812 0 1 267415 2 494
 Frankrike 10 0 3060 316
 Andra marknader 902 0 1 01161 918
 Totalt 9 99618 300 3 336500 32 132

Utforska vår projektportfölj här