Logotype

Projekt­utvecklings­portfölj

Det är genom projekt­utvecklings­portföljen som OX2 bygger långsiktigt värde och säkerställer att nya projekt­ kontinuerligt utvecklas och kan erbjudas på marknaden. Portföljen bygger långsiktigt värde inom företaget och är avgörande för våra möjligheter att accelerera omställningen till förnybar energi.

Den diversifierade portföljen består av både nyetableringsprojekt­, utvecklade av OX2 från start, och förvärvade projekt­ i olika utvecklingsfaser, inom olika teknologier och i olika länder.

I utvecklingsfasen arbetar OX2 med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, mätningar och tillstånd nödvändiga för att realisera energilösningarna. Utveckling och optimering av projekt­ sker under lång tid och alla påbörjade projekt­ kommer inte att realiseras. Sannolikheten för att ett projekt­ realiseras ökar ju senare i utvecklingsfasen projekt­et befinner sig.

Projekt­utvecklings­portföljens fördelning

30 juni, 2023

Geografisk fördelning

Fördelning per teknologi

Projekt­utvecklings­portföljen

30 juni, 2023

Land (MW)Landbaserad
vindkraft
Havsbaserad
vindkraft
SolenergiEnergilagringTotalt 
 Sverige3 015 5 674 1 016609 765
 Finland 5 7653 060 955509 830
 Åland05 2001005 210
 Polen 802 0 1 536440 2 778
 Italien 208 0 308100 616
 Australien001 2222001 422
 Andra marknader 1 697 0 1 1246 2 826
 Totalt 11 486 13 934 6 171856 32 447

Utforska vår projekt­portfölj här