Logotype

Vår affärsmodell

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker med hjälp av en särskild, lönsam affärsmodell som är uppdelad i tre faser: Expandera, utveckla och leverera.

Expandera

Vi fortsätter att expandera på den snabbt växande europeiska marknaden. Den pågående omställningen till förnybar energi kräver investeringar i stora mängder ny el. Vi kan därför fortsätta att investera långsiktigt, etablera sig på fler marknader och expandera inom ny teknik. Resultatet är en större och mer diversifierad projekt­utvecklings­portfölj.

Utveckla

När vi har förvärvat eller börjat utveckla ett vind- eller solkraftsprojekt­ läggs projekt­et till i företagets projekt­utvecklings­portfölj. I utvecklingsfasen omfattar vårt arbete miljökonsekvensbedömningar, mätningar och tillstånd som krävs för att realisera anläggningarna.

Leverera

Vår produkt är driftsatta vind- och solkraftparker. Vi erbjuder också tjänster för långsiktig förvaltning, drift och optimering av parker.