Vår affärsmodell

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker med hjälp av en särskild, lönsam affärsmodell som är uppdelad i tre faser: Expandera, utveckla och leverera.

Expandera

Vi fortsätter att expandera på den snabbt växande europeiska marknaden. Den pågående omställningen till förnybar energi kräver investeringar i stora mängder ny el. Vi kan därför fortsätta att investera långsiktigt, etablera sig på fler marknader och expandera inom ny teknik. Resultatet är en större och mer diversifierad projektutvecklingsportfölj.

Utveckla

När vi har förvärvat eller börjat utveckla ett vind- eller solkraftsprojekt läggs projektet till i företagets projektutvecklingsportfölj. I utvecklingsfasen omfattar vårt arbete miljökonsekvensbedömningar, mätningar och tillstånd som krävs för att realisera anläggningarna.

Leverera

Vår produkt är driftsatta vind- och solkraftparker. Vi erbjuder också tjänster för långsiktig förvaltning, drift och optimering av parker.