Ledningsgrupp

Paul Stormoen

Paul Stormoen

Verkställande direktör
Läs mer

Verkställande direktör sedan 2011.

Född: 1981 Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköping universitet, Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB. Delägare i P A Stormoen.

Tidigare erfarenhet: Över tio års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

Aktieinnehav i OX2: 790 467 aktier via PSEVS AB.1)

1) Paul är även minoritetsägare i Peas Industries AB med cirka 12 % av rösterna och aktierna.

Johan Rydmark

Johan Rydmark

Chief Financial Officer
Läs mer

Chief Financial Officer sedan 2019.

Född: 1977

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant CapeHearts Holding AB, Fredman Fastighet AB, Tenro Fastighet AB och Xygen MipCo AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast investerings­chef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

Aktieinnehav i OX2: 505 899 aktier.

Christoffer Brandorf

Christoffer Brandorf

Head of Transactions
Läs mer

Head of Transactions sedan 2020.

Född: 1986

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över tio års erfarenhet från företags-, projekt- och kapitalmarknads­transaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

Aktieinnehav i OX2: 632 467 aktier.

Mehmet Energin

Mehmet Energin

Chief Strategy Director
Läs mer

Chief Strategy Officer sedan 2019.

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över tolv års global erfarenhet varav åtta år som konsult hos McKinsey & Company. Under sin tid på McKinsey baserad i Istanbul, Dubai och Tokyo med fokus på strategifrågor och företagsfinansiering för energisektorn i Europa, Mellanöstern och Asien.

Aktieinnehav i OX2: 1 329 636 aktier.

Katarina Grönwall

Katarina Grönwall

Chief Communications Officer
Läs mer

Chief Communications Officer sedan 2021.

Född: 1968

Utbildning: Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d’Aix Marseille, Frankrike.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tillberg Design of Sweden

Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

Aktieinnehav i OX2: 2 685 aktier.

Peter Tornberg

Peter Tornberg

Head of Development and Acquisitions
Läs mer

Head of Development and Acquisitions sedan 2018.

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investerings­kommittén i Baseload Capital AB. Styrelsesuppleant i dotterbolag och tidigare dotterbolag inom OX2-koncernen, Rose Windfarm AB, Karskruv Vind AB, Ljungbyholm Vind AB, Marhult Nät AB, Marhult Vind AB och SSB Vind AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från vindkraftssektorn. Senast som global chef för utveckling av land- och havsbaserad vindkraft hos Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.

Aktieinnehav i OX2: 1 329 636 aktier.

Bita Yazdani

Bita Yazdani

Transformation and operations director
Läs mer

Transformation and operations director sedan 2020.

Född: 1983

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och Int'l Mgmt från HEC Paris.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Lead Human Europe AB. Styrelseledamot i Bita Yazdani AB.

Tidigare erfarenhet: Över 14 års global erfarenhet som managementkonsult med fokus på företagstransformation vid EY mot marknaderna Norden, USA och Sydostasien. De senaste fyra åren stöttat företag att nå hållbar tillväxt genom kulturstrategi som stärker adaptiv förmåga till utveckling av ledarskapsroller och organisation.

Aktieinnehav i OX2: 312 544 aktier via Bita Yazdani AB.