Logotype

Ledningsgrupp

Paul Stormoen
Verkställande direktör
Paul Stormoen
Verkställande direktör sedan 2011.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1981

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB.

Tidigare erfarenhet: : Över tio års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

Aktieinnehav i OX2: 790 467 aktier via PSEVS AB.1)

1) Paul är även minoritetsägare i Peas Industries AB med cirka 12 % av rösterna och aktierna.

Johan Rydmark
Chief Financial Officer
Johan Rydmark
Chief Financial Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1977

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant CapeHearts Holding AB, CapeHearts AB, Fredman Fastighet AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast investerings­chef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

Aktieinnehav i OX2: 505 899 aktier.

Christoffer Brandorf
Head of Transactions
Christoffer Brandorf
Head of Transactions sedan 2020.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1986

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över tolv års erfarenhet från företags-, projekt­- och kapitalmarknads­transaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

Aktieinnehav i OX2: 632 467 aktier.

Mehmet Energin
Chief Strategy Officer
Mehmet Energin
Chief Strategy Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över tolv års global erfarenhet varav åtta år som konsult hos McKinsey & Company. Under sin tid på McKinsey baserad i Istanbul, Dubai och Tokyo med fokus på strategifrågor och företagsfinansiering för energisektorn i Europa, Mellanöstern och Asien.

Aktieinnehav i OX2: 1 198 289 aktier.

Kristina Fournais Wright
Chief Operating Officer
Kristina Fournais Wright
Chief Operating Officer sedan 2022.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: -

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Mer än 20 års ledarskapserfarenhet från konsultverksamhet, energi, frakt och logistik, i företag som Maersk och Vestas Wind Systems. De senaste 10 åren arbetat i omfattande utsträckning med digitalisering, optimering och skalbarhet. Senaste rollen som Vice President, Head of Global Operating Model & Transformation Office i Vestas.

Aktieinnehav i OX2: 11 383

Katarina Grönwall
Chief Sustainability, Communications and People Officer
Katarina Grönwall
Chief Sustainability, Communications and People Officer sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Utbildning: Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d’Aix Marseille, Frankrike.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tillberg Design of Sweden

Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

Aktieinnehav i OX2: 6 023 aktier.

Peter Tornberg
Chief Commercial Officer
Peter Tornberg
Chief Commercial Officer sedan 2018.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investerings­kommittén i Baseload Capital AB. Styrelseledamot i flertalet dotterbolag och tidigare dotterbolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från utveckling av förnybara energiprojekt­. Arbetat på OX2 sedan år 2018 och innan dess Global utvecklingschef för land och havsbaserad vindkraft på Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.

Aktieinnehav i OX2: 1 291 672 aktier.