Logotype
Logotype

Ledningsgrupp

Paul Stormoen
Verkställande direktör
Paul Stormoen
Verkställande direktör sedan 2011.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1981

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med  affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

Johan Rydmark
Chief Financial Officer
Johan Rydmark
Chief Financial Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1977

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant CapeHearts Holding AB, CapeHearts AB, Fredman Fastighet AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast  investerings­chef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

Christoffer Brandorf
Head of Transactions
Christoffer Brandorf
Head of Transactions sedan 2020.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1986

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över 14 års erfarenhet från företags-, projekt- och kapitalmarknads­transaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

Mehmet Energin
Chief Strategy Officer
Mehmet Energin
Chief Strategy Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års internationell erfarenhet. Han har arbetat på OX2  sedan 2018, innan dess arbetade han åtta år på McKinsey & Company. Under åren på McKinsey  fokuserade han på energi och infrastruktur i Europa, Mellanöstern och Asien.

Katarina Grönwall
Chief Sustainability and Communications Officer
Katarina Grönwall
Chief Sustainability and Communications Officer sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Utbildning: Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d’Aix Marseille, Frankrike.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som  kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

Mikael Landberg
Chief People Officer
Mikael Landberg
Chief People Officer sedan 2024
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Utbildning: Kandidatexamen Human Resources Management & Industrial Relations, Uppsala universitet, Executive MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: EVP HR Veoneer, SVP HR DeLaval, Chief Human Resources Officer Sweco AB

Peter Tornberg
Chief Commercial Officer
Peter Tornberg
Chief Commercial Officer sedan 2018.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investerings­kommittén Baseload Capital AB. Styrelseledamot i flertalet dotterbolag och tidigare  dotterbolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från utveckling av förnybara energiprojekt. Arbetat 
på OX2 sedan år 2018 och innan dess Global utvecklingschef för land och havsbaserad vindkraft på  Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.