Logotype

Ledningsgrupp

Paul Stormoen
Verkställande direktör
Paul Stormoen
Verkställande direktör sedan 2011.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1981

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet, Sverige.

Andra pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag i OX2-koncernen. Styrelseledamot och delägare i PSEVS AB.

Tidigare erfarenhet: : Över tio års erfarenhet av storskalig vindkraft. Har tidigare arbetat med affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med fokus på energi- och finanssektorn.

Aktieinnehav i OX2: 790 467 aktier via PSEVS AB.1)

1) Paul är även minoritetsägare i Peas Industries AB med cirka 12 % av rösterna och aktierna.

Johan Rydmark
Chief Financial Officer
Johan Rydmark
Chief Financial Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1977

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, med inriktning finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant CapeHearts Holding AB, CapeHearts AB, Fredman Fastighet AB.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande befattningar inom private equity med ansvar för frågor inom strategi, finansiering, styrning, M&A och organisationsutveckling. Senast investerings­chef på Ratos AB med ansvar för verksamheten i Finland. Tidigare flertalet styrelsebefattningar i Ratos portföljbolag samt roller inom investment banking och management consulting.

Aktieinnehav i OX2: 505 899 aktier.

Christoffer Brandorf
Head of Transactions
Christoffer Brandorf
Head of Transactions sedan 2020.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1986

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och McGill University, Montreal, Kanada.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Över tolv års erfarenhet från företags-, projekt- och kapitalmarknads­transaktioner. Tidigare erfarenhet inkluderar roller inom private equity och investment banking på 3i Private Equity och ABG Sundal Collier.

Aktieinnehav i OX2: 632 467 aktier.

Mehmet Energin
Chief Strategy Officer
Mehmet Energin
Chief Strategy Officer sedan 2019.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1985

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, INSEAD, University of Oxford och Koc University.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett flertal bolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över tolv års global erfarenhet varav åtta år som konsult hos McKinsey & Company. Under sin tid på McKinsey baserad i Istanbul, Dubai och Tokyo med fokus på strategifrågor och företagsfinansiering för energisektorn i Europa, Mellanöstern och Asien.

Aktieinnehav i OX2: 1 329 636 aktier.

Kristina Fournais Wright
Chief Operating Officer
Kristina Fournais Wright
Chief Operating Officer sedan 2022.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: -

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare erfarenhet: Mer än 20 års ledarskapserfarenhet från konsultverksamhet, energi, frakt och logistik, i företag som Maersk och Vestas Wind Systems. De senaste 10 åren arbetat i omfattande utsträckning med digitalisering, optimering och skalbarhet. Senaste rollen som Vice President, Head of Global Operating Model & Transformation Office i Vestas.

Aktieinnehav i OX2: 3 483

Katarina Grönwall
Chief Communications Officer
Katarina Grönwall
Chief Communications Officer sedan 2021.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1968

Utbildning: Jur. kand från Stockholms Universitet och Université d’Aix Marseille, Frankrike.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Tillberg Design of Sweden

Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet inom kommunikation. De senaste tretton åren som kommunikationsdirektör för globala börsnoterade bolag såsom Skanska, Handelsbanken och Sweco.

Aktieinnehav i OX2: 6 023 aktier.

Peter Tornberg
Head of Development and Acquisitions
Peter Tornberg
Head of Development and Acquisitions sedan 2018.
Läs mer
Läs mindre

Född: 1980

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gregoriana AB. Ledamot i investerings­kommittén i Baseload Capital AB. Styrelseledamot i flertalet dotterbolag och tidigare dotterbolag inom OX2-koncernen.

Tidigare erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från utveckling av förnybara energiprojekt. Arbetat på OX2 sedan år 2018 och innan dess Global utvecklingschef för land och havsbaserad vindkraft på Vattenfall. Reservofficer inom Marinen.

Aktieinnehav i OX2: 1 291 672 aktier.