Logotype

Havsbaserad vindkraft

Halla

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
12 TWh

Om projekt­et

Havsbaserad vindkraftsprojekt­ Halla ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Uleåborg och Brahestad. Vindkraftsområdets areal är cirka 570 km2 och dess avstånd till Virpiniemi norr om Uleåborg är cirka 52 kilometer, till Karlö cirka 23 kilometer och till Brahestad cirka 35 kilometer.

Projekt­et omfattar högst 160 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 12 TWh. Produktionen skulle omfatta cirka 17 procent av Finlands elproduktion 2021 (69,3 TWh).

Det är såväl tekniskt som ekonomiskt vettigt att ha elproduktionen och -förbrukningen nära varandra. Hallas närhet till Brahestad ger förhoppningsvis möjligheter till samarbete med SSAB som strävar efter fossilfri produktion av stål och där det som bäst planeras för en ny stark förbindelse från stamnätet till bruket i Brahestad. Ett alternativ är också att projekt­ets nätanslutning görs direkt till SSAB:s bruk.

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projekt­et och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?

Projekt­ets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet är inte längre framlagt och NTM-centralen i Norra Österbotten har 24.11.2022 gett sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här (på finska). Därefter inleds MKB-beskrivningsfasen, som beräknas pågå till våren 2024, då beskrivningen blir framlagd. I beskrivningen går man igenom projekt­ets samtliga miljökonsekvenser i detalj. En motiverad slutsats om MKB från närings-, trafik- och miljöcentralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas hösten 2024.

Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projekt­et pågår uppskattningsvis till slutet av 2026 och det egentliga byggandet kan påbörjas uppskattningsvis 2029. Elproduktionen startar först på 2030-talet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
160
Produktion
12 TWh

Så här framskrider havsbaserad vindkraftsprojekt­ Halla

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Halla

Projekt­ledare
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Nyheter