Logotype

Ängsblommor, insekter och solkraft i åländskt pilotprojekt

I ett hörn av det tio hektar stora området som ska bli Möckelö EnergiPark på Åland pågår ett pilotprojekt där OX2 testar olika åtgärder i syfte att göra parken naturpositiv. Det innebär att vi inte bara ska undvika eller minimera projektets miljöpåverkan, utan stärka naturliga ekosystem och den biologiska mångfalden i området.

Testmetoden är väldigt konkret:

Marken runt solpanelerna är indelad i rutor, där olika förutsättningar för växtlighet undersöks. Rutorna innehåller varierande typer av jord, allt ifrån sand och matjord till orörd, befintlig mark. Därefter undersöks vilken typ av växtlighet som trivs var, hur den påverkas av skuggan från panelerna och vilka insektsarter som till slut lockas dit.

Skydda hotade arter

– Vi kommer så ängsblommor i några av rutorna. Slåtterängar var vanliga på Åland förr, innan det storskaliga jordbruket tog över. Många av de hotade arter som vi vill skydda trivs i den miljön. Därefter ska vi vänta och se vad som kommer upp ur marken och vilka arter som lockas hit, säger Kenneth Rosenberg-Brunila, projektledare för Möckelö energipark.

Det ingår även ett utbildande element i pilotprojektet. Kenneth Rosenberg-Brunila:

– Vi har anlagt en informationsstig runt installationen, där besökare kan lära sig mer om vad som pågår i parken och hur förnybar energi kan utvecklas utan att det sker på bekostnad av naturen.

Stativ i trä

Även själva konstruktionen testas. Solpanelerna monteras på stativ gjorda i lokalt trä istället för importerat stål. Att bygga i trä binder koldioxid över tid. Grundkraven på träet är att det ska vara kemikalie-och underhållsfritt under parkens hela livslängd, det vill säga 40 år.

– Vi använder inte kemikalisk impregnering då det kan hamna i marken. Istället testar vi olika kemikaliefria ytbehandlingar. Men det lutar nog mer åt att använda kärnvirke i slutändan, då det virket innehåller naturlig impregnering som gör att träet inte drar till sig mer vatten, säger Kenneth Rosenberg-Brunila.

Möckelö EnergiPark kommer färdigställd att ha en kapacitet på cirka 10 MW. Solkraften kommer att kombineras med vätgasproduktion och batterilagring med möjlighet att både ladda elbilar och balansera elnätet.