Logotype
Logotype

Delårsrapport april-juni 2022

juli 29, 2022, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för andra kvartalet 2022.

April-juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 1 469 MSEK (950)
 • Rörelseresultatet uppgick till 362 MSEK (48)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,7 % (5,1)
 • Periodens resultat uppgick till 304 MSEK (34)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,11 SEK (0,14)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 076 MSEK (220)
 • Utvecklingsportföljen växte med 435 MW och uppgick till 23 864 MW (17 060)
 • Sålda projekt uppgick till 92 MW (111)

Januari–juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 3 090 MSEK (1 953)
 • Rörelseresultatet uppgick till 468 MSEK (73)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,1 % (3,7)
 • Periodens resultat uppgick till 415 MSEK (82)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,52 SEK (0,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 894 MSEK (88)
 • Sålda projekt uppgick till 268 MW (220)


VD-kommentar

“OX2 har haft en stark utveckling av rörelseresultatet under kvartalet, till följd av bland annat projektförsäljningar, samt goda resultat i byggverksamheten. Vi noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista och är glada över att få hälsa nya ägare välkomna till OX2. Under kvartalet etablerade vi oss på en ny marknad, sålde vårt första projekt inom solkraft, lämnade över två färdigställda vindparker samt tecknade nya kontrakt för förvaltning av vindparker.”

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation av andra kvartalet 2022 hålls idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q2-2022

Samtalsinformation:
SE: +46850558374
UK: +443333009265
US: +16467224957

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.

Finansiell kalender
Delårsrapport januari-september: 27 oktober 2022
Delårsrapport januari-december: 22 februari 2023