Logotype
Logotype

Tomasz Guzowski, Head of Development and Acquisitions Onshore Wind, Polen

Tomasz tog examen i ekonomisk geografi 2005, när han såg en annons i en tidning för en vindkraftsparksspecialist hos turbintillverkaren Gamesa. Han har arbetat med landbaserad vindkraft sedan dess, från tidig utvecklingsfas till slutskedet, med att utvärdera potentiella platser, utveckling och kapitalförvaltning. Tomasz började på OX2 2019.

Vilken roll spelar landbaserad vind i energiomställningen?

– Den spelar en avgörande roll för att minska utsläppen av växthusgaser och det är den billigaste energikällan som finns. Tack vare landbaserad vindkraft blir el billigare än när den genereras från kraftverk som förbränner kol, råolja eller gas. Men energiomställningen till förnybara energikällor innebär mer än bara en teknisk och ekonomisk förändring. Det innebär också en förändring på arbetsmarknaden. Det är anledningen till att vi under 2021 genomförde ett utbildningsprojekt riktat till gruvarbetare som lämnar gruvindustrin.

Vad innebar denna utbildning?

– Den var riktad till anställda inom gruvsektorn som var intresserade av att fortsätta sin karriär inom vindkraftssektorn. I samarbete med Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. gav utbildningen instruktioner om arbete på hög höjd, brandsäkerhet, manuellt arbete och arbete till sjöss. Kursens läroplan speglade internationella standarder och gruvarbetarna fick internationellt erkänd certifiering från Global Wind Organization.

Varför startade ni detta initiativ?

– För att vi vill delta aktivt i energiomställningen. Vi vill också visa att erfarna arbetare som lämnar gruvjobb kan spela en betydande roll i utvecklingen av vindkraftssektorn. Vi bevisar att energiomställningen i Polen är möjlig och att det är detta som kommer att möjliggöra att kompetens flyttar från den så kallade konventionella energisektorn till grön energi.

"Vi bevisar att energiomställningen i Polen är möjlig."

Tomasz Guzowski, Head of Development and Acquisitions Onshore Wind, Polen

Träffa fler kollegor