Logotype

Enorma möjligheter inom havsbaserad vindkraft

OX2 har för närvarande en betydande portfölj för utveckling av havsbaserad vindkraft och sålde sitt första havsbaserade vindkraftsprojekt­ 2022. Vi drar fördel av det ökade intresset hos investerare för havsbaserad vindkraft.

Fakta om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att spela en viktig roll för att öka den framtida elförsörjningen i Europa. Kontinenten är för närvarande världsledande när det gäller havsbaserad vindkraft. I Europeiska kommissionens föreslagna strategi förväntas havsbaserad vindkraft femdubblas till 60 GW år 2030.

Den första havsbaserade vindparken öppnades i Danmark 1992. Potentialen är enorm och under de senaste åren har havsbaserade projekt­ fått ett uppsving.

Havsbaserade vindkraftverk kan vara betydligt större än landbaserade vindkraftverk. I vårt projekt­ Aurora planeras totalhöjden bli 370 meter. Det är högre än Eiffeltornet i Paris.

Den totala kapaciteten för Aurora-vindparken skulle vara 5,5 GW. Den största landbaserade vindparken i Europa har en total kapacitet på 600 MW, eller 0,6 GW.

Till havs når vindarna högre hastigheter och vindriktningen är jämnare. På så sätt behöver vindparken färre kraftverk för att ge samma mängd energi som landbaserade parker.

Vindparker till havs kan installeras långt bort från där människor bor. De kan också ha en positiv inverkan på miljön genom att hålla det marina ekosystemet säkert.

Det finns två typer av havsbaserade vindkraftverk, bottenfasta och de med flytande fundament. Flytande kraftverk är fortfarande en ny teknik.

OX2 och havsbaserad vindkraft

Vi drar fördel av det ökade intresset hos investerare för havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft utgör ungefär hälften av vår projekt­utvecklings­portfölj i Sverige och Finland.

Strategin för havsbaserad vindkraft skiljer sig från den för landbaserad vindkraft. För havsbaserade projekt­ har vi en samarbetsmodell som kan innefatta försäljning av delar av ägarandelen i projekt­en under tillståndsfasen. Det möjliggör fortsatt diversifiering och expansion av projekt­utvecklings­portföljen. För landbaserad vindkraft sker försäljningen vanligtvis när utvecklingsfasen är avslutad.

Det första projekt­et för utveckling av havsbaserad vindkraft avyttrades delvis (en andel på 49 procent) i augusti 2022. Projekt­et har en potential för en total installerad kapacitet på 9 GW. Det består av tre vindparker: Galatea-Galene som ligger utanför Hallands kust, Triton som ligger utanför Skånes kust och Aurora som ligger utanför Gotlands och Ölands kust. Projekt­en har potential att producera upp till 38 TWh tillsammans när de väl är i drift, vilket motsvarar mer än 25 procent av den el som förbrukades i Sverige 2021.

  • Havsbaserad vindkraft kommer att spela en viktig roll för att öka vår projekt­utvecklings­portfölj och utgör därmed en stor del av OX2:s framtida energimix
  • Projekt­utvecklings­portföljen bestod vid utgången av andra kvartalet 2023 av cirka 14 GW
  • Det största projekt­et i portföljen är Aurora-vindparken utanför Gotland och Öland i Sverige med en total kapacitet på 5,5 GW

Utforska vår projekt­portfölj