Logotype

Vår position

OX2 är en fullt integrerad leverantör av förnybara energilösningar i stor skala. Vi har en stark ställning på en snabbt växande marknad för förnybar energi. En marknad som är avgörande för omställningen från fossila bränslen till förnybar energi.

Kommersiellt beprövad erfarenhet och affärsmodell

Som pionjär inom förnybar energi, med nästan 20 års erfarenhet, har vi varit med och format branschen. Vi har kontinuerligt förfinat vår affärsmodell genom vårt arbete med en mängd projekt på flera europeiska marknader och inom olika teknologier. Tack vare vår kunskap och erfarenhet är vi en av marknadens snabbaste leverantörer och håller högsta kvalitet. Vårt sätt att arbeta garanterar lösningar som ger ett betydande bidrag till våra kunder och samhället i stort.

Multispecialister med helhetssyn

OX2 har specialistkompetens inom hela värdekedjan, från projektförvärv och finansiering till utveckling, upphandling, byggnation, teknik samt teknisk och kommersiell förvaltning. Genom att agera som en enda enhet under hela processen säkerställs ett tillförlitligt arbetssätt och en helhetssyn på värdeskapande för alla intressenter.

Lokalt och långsiktigt

På OX2 kombinerar vi viktig kompetens på våra europeiska kontor med lokala utvecklingsteam och entreprenörer som samarbetar med varandra. Det säkerställer ett lokalt engagemang och anpassning av projekten till lokala förhållanden samt ger arbetstillfällen och skapar värde på plats. OX2 tar ansvar från start och i årtionden framöver.

Hållbara hela vägen

För oss betyder omställning inte bara en övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor. Det krävs också att vi ställer om från gamla affärsmetoder till en ny affärsmodell. Vi vill driva en hållbar verksamhet som bygger på höga etiska standarder, noggrant utvalda material och omsorg om alla inblandade människor och de orter där vi är verksamma. Vi har som mål att ta fram energilösningar som är naturpositiva senast 2030. Våra projekt är hållbara hela vägen, från det första planeringsstadiet till byggnation och förvaltning.

Så accelererar vi omställningen till förnybar energi

Vi arbetar med storskaliga energilösningar som baseras på flera olika teknologier. Vi är verksamma genom hela värdekedjan – från förvärv av projekträttigheter och nyetableringar till utveckling, tillståndsansökan, realisering, upphandling, byggnation samt teknisk och kommersiell förvaltning.

Läs om vår affärsmodell