Logotype

Vårt syfte, uppdrag och  värderingar

På OX2 kombinerar vi syfte och avkastning för att göra en bestående skillnad. Vi mäter framgång i den mängd förnybar energi som vi för ut på marknaden.

Vårt dagliga arbete och våra beslut styrs av vårt syfte, vårt uppdrag och våra värderingar och stöds av ramverk som vår uppförandekod, vår hållbarhets­strategi, samt våra hållbarhets­- och affärsmål.

Vi grundades med syftet att leda energiutvecklingen och vårt uppdrag är att accelerera omställningen till förnybar energi. Vi vill vara en ledande leverantör av förnybara energilösningar och en drivande kraft i den stora energiomställningen.

Våra värderingar

Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ansvarsfull ambition

Ansvarsfull ambition är en plattform för hur vi gör saker. Vi står på gemensam grund, med auktoritet, ansvar och mod.

Slagkraftigt samarbete

Slagkraftigt samarbete är effekten av det vi gör. Det är hur vi skapar värde och levererar med kvalitet; det är vår konkurrens­fördel.

Utvecklas tillsammans

Utvecklas tillsammans är den resa vi befinner oss på. Tillsammans blickar vi in ​​i framtiden med stolthet och tillförsikt.