Logotype

Vårt syfte, uppdrag och  värderingar

På OX2 kombinerar vi syfte och avkastning för att göra en bestående skillnad. Vi mäter framgång i den mängd förnybar energi som vi för ut på marknaden.

Vårt dagliga arbete och våra beslut styrs av vårt syfte, vårt uppdrag och våra värderingar och stöds av ramverk som vår uppförandekod, vår hållbarhets­strategi, samt våra hållbarhets­- och affärsmål.

Vi grundades med syftet att leda energiutvecklingen och vårt uppdrag är att accelerera omställningen till förnybar energi. Vi vill vara en ledande leverantör av förnybara energilösningar och en drivande kraft i den stora energiomställningen.

Våra värderingar

Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ambition med ansvar

Att vara ansvarsfulla i vår ambition innebär att vi har modet att ställa höga krav. När vi sätter upp våra höga mål tar vi fullt ansvar och fokuserar på att nå dem med ärlighet och integritet.

Tillhörighet för alla

Vi är alla olika och har olika bakgrund och perspektiv. Men vi förtjänar alla att känna oss lika delaktiga i vår kultur. Vi uppnår detta genom att vara inkluderande och visa respekt och nyfikenhet.

Samskapad påverkan

När vi tar oss tid att lära oss, förnya oss och samarbeta gör vi det med ett tydligt syfte – att ha en hållbar påverkan. Vi är öppna och flexibla nog att skapa tillsammans, baserat på våra unika kompetenser och kunna påverka något som är större än oss själva.