Logotype
Logotype

Vårt syfte, uppdrag och  värderingar

På OX2 kombinerar vi syfte och avkastning för att göra en bestående skillnad. Vi mäter framgång i den mängd förnybar energi som vi för ut på marknaden.

Vårt dagliga arbete och våra beslut styrs av vårt syfte, vårt uppdrag och våra värderingar och stöds av ramverk som vår uppförandekod, vår hållbarhets­strategi, samt våra hållbarhets­- och affärsmål.

Vi grundades med syftet att leda energiutvecklingen och vårt uppdrag är att accelerera omställningen till förnybar energi. Vi vill vara en ledande leverantör av förnybara energilösningar och en drivande kraft i den stora energiomställningen.

Våra värderingar

Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ansvarsfull ambition

Ansvarsfull ambition är en plattform för hur vi agerar.
Vi står på gemensam grund, med auktoritet, ansvar och mod.

Slagkraftigt samarbete

Slagkraftigt samarbete är effekten av det vi gör.
Det är hur vi skapar värde och levererar med kvalitet; det är vår konkurrens­fördel.

Utvecklas tillsammans

Utvecklas tillsammans är den resa vi befinner oss på.
Tillsammans blickar vi in i framtiden med stolthet och tillförsikt.

Powering the great shift
– vårt varumärkesbudskap

Allt börjar med den energi vi använder. Genom att möjliggöra storskaliga investeringar i förnybar energi accelererar vi övergången från fossila bränslen till fossilfri energi, och allt som följer med det – den hållbara elektrifieringen av samhällen och industrier.

Powering fångar att vi leder energiomställningen. The great shift avser skiftet till en hållbart elektrifierad ekonomi och samhälle. Great antyder både omfattningen av förändringen och vårt optimistiska förhållningssätt.