Fontavis vindpark Stigshöjden är nu driftsatt

Press release ⎜2019-09-05

Stigshöjden vindpark (21,6 MW), Sverige

FONTAVIS och OX2 har driftsatt Stigshöjden vindpark (21,6 MW) enligt plan. Vindparken består av sex vindkraftverk från Vestas. Den förväntade genomsnittliga produktionen uppgår till 62 GWh per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 13 000 hushåll.

 

FONTAVIS tecknade förvärvsavtal 2017 och har färdigställt vindparken tillsammans med OX2, en av de ledande utvecklarna av storskalig vindkraft i Norden. Driftsättningen är Fontavis Renewable Infrastructure Fund Europes första färdigställande av en sk. greenfield investering.

“Färdigställandet av Stigshöjden vindpark är en viktig milstolpe i samarbetet mellan FONTAVIS och OX2. Driftsättandet av vindparken bidrar direkt till att Sverige uppnår sina långsiktiga mål för förnybar energi och understryker FONTAVIS marknadsengagemang inom grön energi och infrastruktur’’, säger Thomas Vogt, vd på FONTAVIS.

 

“Färdigställandet av Stigshöjden vindpark är en viktig milstolpe i samarbetet mellan FONTAVIS och OX2” Thomas Vogt, vd på FONTAVIS

”Samarbetet med FONTAVIS har fungerat mycket bra under byggfasen och vi ser nu fram emot att förvalta vindparken under många år framöver”, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

Den framgångsrika färdigställandet och driftsättningen av Stigshöjden vindpark i enlighet med tidplanen visar både FONTAVIS och OX2:s kompetens och engagemang inom branschen och förmågan att leverera vindparker av hög kvalitet till förmån för såväl miljö som investerare.

“Vi ser nu fram emot att förvalta vindparken under många år framöver” Paul Stormoen, vd på OX2

Om FONTAVIS

Vänligen besök:

För mer information kontakta:

Thomas Schmid

vd Fontavis AG

+41 41 399 1050