Logotype
Logotype

Mest stöd till vindkraftplanering i Västra Götaland

juli 29, 2010, 08:25
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Sedan 2007 har Boverket beviljat 83 miljoner kronor till främst kommuner och länsstyrelser för deras arbete med vindkraftplanering. Mest pengar har beviljats till aktörer i Västra Götaland (16,6 miljoner kronor) och minst till Västmanland (360 000 kronor), enligt Boverket. Det finns ytterligare 30 miljoner kronor att fördela.

Regeringen har förlängt stödet för vindkraftplanering. Fram till årsskiftet kan Sveriges kommuner ansöka om ytterligare totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag för sitt arbete med att planera för vindkraftutbyggnaden.

– Det är helt avgörande att kommunerna planerar för vindkraft och prioriterar områden med goda vindförhållanden. Vindkraft är en både kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla, säger Linda Magnusson på vindkraftbolaget O2.

Kommunerna har sedan 2007 haft möjlighet att söka stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Syftet är att tillföra resurser till den fysiska planeringen så att förutsättningar skapas för en ökad utbyggnad av vindkraft. Det är idag 198 kommuner och 13 länsstyrelser som arbetar med planeringsinsatser för vindkraft med hjälp av stödet, enligt Boverket.

Under hösten 2009 hade det kommit in ett tjugotal slutredovisningar av planeringsstödet. En sammanställning av de inkomna planerna visar att det redan nu finns planeringsberedskap för cirka 16 TWh el från vindkraft per år i Sverige. Detta innebär, enligt Boverket, att den planeringsram på 30 TWh som har satts upp kommer att kunna uppnås med god marginal.