Logotype
Logotype

O2 bygger vidare i Dalarnas län: 11 nya vindkraftverk uppförs – totalt 36 O2-vindkraftverk i länet

april 13, 2010, 10:18
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
I slutet av mars blev det klart att O2 inleder byggnation av sex vindkraftverk på Hedbodberget i Dalarna. Idag tecknandes avtal med vindkrafttillverkaren Vestas om ytterligare en dalaanläggning bestående av fem vindkraftverk på Granberg. Därmed kommer vindkraftbolaget O2, som idag står bakom ca en femtedel av all vindkraft i Sverige, att ha etablerat 36 vindkraftverk i Dalarna de senaste 3 åren.

Idag tecknade O2 avtal med Vestas om ytterligare fem vindkraftverk som ska uppföras på Granberg, Älvdalens kommun. O2 kommer att stå som ägare till samtliga vindkraftverk. Så sent som den 26 mars tecknade O2 avtal med Vestas om sex verk på Hedbodberget i Dalarna. - Vi är väldigt nöjda med våra vindkraftparker i Dalarna. Här finns områden med fantastiska vindlägen och infrastruktur. Närboende och politiker har visat stort engagemang för projekten, vilket är en förutsättning för att de mest lönsamma platserna ska kunna tas till vara. På Hedbodberget invigde O2 förra året nio vindkraftverk. Nu utökas alltså den vindkraftparken. O2 har sedan länge arbetat med Swedbank avseende projektfinansiering. - O2 är duktiga på att finna bra vindlägen och att utveckla och driva projekt på ett effektivt sätt som gör tiden fram till intjäning kort. Det tjänar de lokala intressenterna, bolaget och vi som bank på, säger Rikard Talling, projektledare på Swedbank. De vindkraftverk som uppförs på Granberg och Hedbodberget är av typen Vestas V90, 2 MW. Det är en av Vestas mest beprövade vindkraftmodeller med över 5 000 verk installerade globalt. Danska Vestas är världens största vindkrafttillverkare. O2 byggde och driftsatte under 2007 och 2009 25 vindkraftverk i Dalarna. Nu ska ytterligare 11 verk uppföras. Sammanlagt har O2 därmed projekterat 36 vindkraftverk i Dalarna med en sammanlagd effekt på 72 MW. Det räcker till 22 000 hushåll. O2 har som policy att gagna den lokala utvecklingen. O2 har därför tecknat ett avtal om bygdepeng med Kåtilla Samfällighetsförening där en del av den sammanlagda intäkten för producerad el på Granberg går till att skapa en positiv utveckling i bygden. På Hedbodberget går bygdepengen till Rättviks kommun och ska användas till att främja utvecklingen i Dalfors/Orebygden. Fakta om den nya vindkraftparken på Granberg • Plats: Granberg ligger väster om Rämmasjön i Älvdalens kommun i Dalarnas län. • Antal verk: 5 stycken vindkraftverk av märket Vestas V90 • Effekt: Totalt 10 MW • Beräknad driftstart: Första kvartalet 2011 Om motsvarande mängd elenergi producerats med hjälp av kolkraft innebär produktionen från de nya vindkraftverken att man årligen besparar miljön från 26 000 ton koldioxid, utsläpp från 10 400 ton kolbrytning samt utsläpp från 30 ton svaveldioxid. Fakta om Hedbodberget 1 och 2 • Plats: 3,5 nordost om Rättvik, Dalarnas län • Antal befintliga verk i drift: 9 st Vestas V90 • Antal nya verk: 6 st Vestas V90 • Effekt: Totalt 30 MW • Beräknad driftstart nya verk: Första kvartalet 2011 Om motsvarande mängd elenergi produceras med hjälp av kolkraft innebär det årligen att man besparar miljön från 78 000 ton koldioxid.

Bifogade filer