Logotype
Logotype

O2 drar tillbaka börsnotering

mars 22, 2010, 07:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Styrelsen för O2 Vind AB ("O2") har beslutat att dra tillbaka den föreslagna noteringen, då efterfrågan från investerare inte var tillräckligt stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan. - När intresset inte visade sig vara tillräckligt stort för att ge O2 en bred aktieägarbas och säkerställa en god handel i aktien efter notering, fortsätter vi nu som ett privat och lönsamt bolag. Med stöd av våra ägare fortsätter vi utveckling av vindkraften i Sverige, om än kanske i något lägre takt, säger Johan Ihrfelt, VD O2. O2 har en historik från 1991 och står bakom en femtedel av all vindkraft i Sverige. Med 37 vindkraftverk (74 MW) i drift är O2 idag det största företaget inom landbaserad vindkraft. O2 har också en stark projektportfölj om cirka 2 000 MW och har säkrat en betydande del av de mest attraktiva vindplatserna i Sverige. Behovet av ny förnybar kraftproduktion ökar i takt med ökad efterfrågan på el och ökat behov av att ersätta uttjänta kraftproduktionsanläggningar. Ägare till O2 är Proventus, FAM samt grundare och ledning.

Bifogade filer