Logotype
Logotype

Riksdagskandidaterna vill satsa på andelsägd vindkraft

juli 15, 2010, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Den andelsägda vindkraften är hotad, men kan räddas av den nya riksdagen. Hela 91 procent av riksdagskandidaterna anser att det är viktigt att den andelsägda vindkraften ges goda förutsättningar att fortsätta växa. Detta framgår av vindkraftbolaget O2:s valenkät 2010.

– Nu måste politikerna gå från ord till handling och rädda det lokala ägarskapet av vindkraften. Annars kommer de stora eljättarna att helt styra vindkraftens expansion, säger Linda Magnusson, vd för O2 Vindel.

Lokalt ägd vindkraft har varit en växande folkrörelse. Men antalet köpare av vindandelar har rasat sedan Skatteverket för snart två år sedan aviserade att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas.

Under våren 2010 har det tagits en rad politiska initiativ. Den rödgröna oppositionen vill ha en snabb utredning i syfte att lösa problemet, Centerpartiet har ställt sig bakom ett konkret förslag från vindkraftkooperativ om ett kapitalavdrag som skulle neutralisera den negativa effekten av uttagsskatt och borgerliga riksdagsledamöter från M, KD och FP har agerat tillsammans för en lösning. Alla initiativ har dock stoppats av finansdepartementet.

– De borgerliga partierna bör i sitt kommande valmanifest ge ett tydligt löfte om att lösa frågan så att den andelsägda vindkraften kan fortsätta att växa, säger Linda Magnusson.

O2 ställde denna fråga till 494 riksdagskandidater uppsatta på valbar plats:

”Cirka tio procent av den svenska vindkraften ägs av 20.000 medlemmar i vindkraftskooperativ. Tycker du det är viktigt att den andelsägda vindkraften ges goda förutsättningar att fortsätta växa?”

Av totalt 277 svarande riksdagskandidater (56 procent) ansåg 59 procent att det var ”mycket viktigt” och 31 procent att det var ”ganska viktigt”. Bara tre procent ansåg att det inte är viktigt, medan sex procent angav ”Tveksam/vet ej/vill ej svara”.

En mycket stark majoritet inom samtliga partier anser att det är viktigt att den andelsägda vindkraften ges goda förutsättningar att fortsätta växa: Miljöpartiet (100 procent), Vänsterpartiet (96 procent), Centerpartiet (95 procent), Socialdemokraterna (93 procent), Kristdemokraterna (87 procent), Folkpartiet (84 procent) och Moderaterna (83 procent).

Samtliga svarande i Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Västmanland, Örebro län och Östergötland ansåg att frågan är viktig.

För att se hela rapporten, klicka här.